Siste nytt om Hovlitunet

Arbeidet med Hovlitunet er godt i gang

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nå er arbeidet på tomta til Hovlitunet godt i gang! Brakkeriggen ble etter flere vurderingsrunder plassert lengst nord på selve byggetomta, og er nå i drift. Forberedende arbeider med utarbeidelse av nye adkomstveier til sykehjem og eldresenter, og oppsetting av byggegjerde har gått etter planen. Det er bestilt ytterligere skilting for å vise tillatte kjøreveier og parkeringsplasser. Parkeringsplass i Smebekkenga 1 vil være klar fra ca uke 5.

Fra 14.01.19 har vi et operativt byggekamera. Det vil ta bilde hvert kvarter, slik at vi etterkant kan lage en timelapse-video av byggingen.

I tillegg vil det legges ut et bilde per dag på http://hovlitunet.byggefilm.no/ slik at man kan følge framgang på byggeplassen. Bilde fra kamera vil til en hver tid ligge på kommunens hjemmeside.

Søndre del av Hovli sykehjem må rives for å gjøre plass til arbeidet. Dette vil skje i uke 7, og forberedelsene er godt i gang. Det medfører noen midlertidige ombygginger i 1. og 2.etasje, men dette er godt planlagt og skal kunne fungere godt i byggeperioden.

Første bil med betong kommer allerede 01.02, og massivtreelementer og ferdig produserte baderomskabiner starter å ankomme i mai/juni.

Kommunenes byggeledelse vil under hele prosessen jobbe med å ha god kommunikasjon med entreprenør og være oppdaterte på status i prosjektet, og hva som er plan for den nærmeste tida. På den måten håper vi å kunne informere litt i forkant av store prosesser, spesielt hvis de påvirker de nærmeste omgivelsene gjennom støy eller annet.


Publisert: 15.01.2019 14.11.25
Sist endret: 08.04.2020 11.57