Pårørendeskole for deg som er pårørende til person med demensssykdom starter 19.10.22

Pårørendeskole - et undervisningstilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvorfor pårørendeskole

Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til å være pårørende. Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.

Målsetting for pårørendeskolen

 • Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap om og forståelse for demenssykdommene. 
 • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon.
 • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner.
 • Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.

I Søndre Land kommune har vi mange kompetente fagfolk, og noen av disse er invitert til å forelese på pårørendeskolen. Første dagen vil fokus være sykdommen og personen med demens, mens andre dagen vil ha fokus rettet mot pårørende. Vi kommer innom følgende tema:

 • Sykdomslære
 • Kommunikasjon
 • Utfordrende atferd
 • Velferdsteknologi
 • Lovverk og kommunlat tilbud
 • Pårørendefortelling
 • Aktivitet
 • Nettverkskartlegging
 • Hva er viktig for deg?

Det er selvsagt avsatt tid til den gode samtale blant deltagerne, frisk luft og servering underveis.

Informasjon/Påmelding

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Fylkeskontoret for Innlandet

Tlf.: 62 51 79 10 / innlandet@nasjonalforeningen.no

Søndre Land demensforening

Aase Raa

Tlf.: 950 52 767

Demenskoordinator

Caroline Bakken

Tlf.: 900 14 850 (til stede man- og onsdager) caroline.bakken@sondre-land.kommune.no

Påmeldingsfrist: 12.10.2022
Pris pr deltaker: kr 300,-

Dersom du har behov for avlastning i kurstiden eller behov for transport, gi oss beskjed ved påmelding – vi ønsker å bidra, for at du får deltatt.Vi tar forbehold om endring i programmet.

VELKOMMEN!


Publisert: 12.09.2022 08.08.15
Sist endret: 12.09.2022 10.58