Parkeringsplassen på Hovlitunet er åpnet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Endelig kan vi meddele at parkeringsplassene og innkjøring nordfra for Hovlitunet er åpnet for bruk!!Det ble foretatt en særdeles høytidelig åpning kl 10.30 i dag, hvor driftskoordinator Ingeborg fikk æren av å klippe snora.


Driftskoordinator Ingeborg Engelien Andresen klipper snora til den nye parkeringsplassen.

 

Ole Kristian Kjeldsrud, Anne Grete Rudlang, Ragnar Skogsbakken og Håkon Haugen deltok som svært fornøyde tilskuere.

Man vil oppdage at hverken parkeringsplassene eller adkomsttorget er asfaltert, det vil bli gjort til våren. Men trappa fra parkeringen og gangsonene på adkomsttorget er ferdig hellelagt og med snøsmelteanlegg, så det skal fungere fint å forflytte seg. Lysmastene er ikke klare før til våren, så det er satt opp midlertidig lys for at vi skal kunne ta i bruk området i vinter.

Det er viktig å påpeke at selve adkomsttorget oppe ved Hovlitunet IKKE er en parkeringsplass, kun for biler med godkjent parkeringsbevis for HC-plasser. Disse skal benytte plassene mot eldresenteret. Ellers er plassen kun for av- og påstigning. All øvrig parkering skal skje på plassene mot Fjordvegen, eller bak ved eldresenteret. Dette er svært viktig da adkomsttorget er oppstillingsplass for brann- og andre uttrykningsbiler. Feilparkerte biler på dette området vil bli kontaktet med spørsmål om å flytte bilen umiddelbart.

Her er kart som viser hvor du kan parkere:


Publisert: 21.12.2021 13.31.55
Sist endret: 22.02.2022 15.54