Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale - Grettejordet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd varsles det at Søndre Land kommune vil starte forhandlinger med NORDBOLIG Tomteutvikling A/S om utbyggingsavtale for kommunens eiendom gnr 59, bnr 105 (Grettejordet) i Søndre Land kommune.

Inngåelse av utbyggingsavtale forutsetter at kommunestyret vedtar reguleringsplan for utbygging av Grettejordet.

Spørsmål og innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til Søndre Land kommune
E-post: epost@sondre-land.kommune.no
Postadresse: Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov.

Kommunens kontaktperson er kommunalsjef Knut Åge Berge, tlf. 974 65 759.
Epost: knutage.berge@sondre-land.kommune.no


Publisert: 15.12.2021 15.26.56
Sist endret: 22.02.2022 15.54