Oppdatert informasjon om nærmiljøanlegg, lekeplasser og idrettsanlegg i Søndre Land kommune.

11.mars stengte Søndre Land kommune alle nærmiljøanlegg, lekeplasser og idrettsanlegg i Søndre Land. Dette er fortsatt gjeldende for allmennheten. For den organiserte idretten er det åpnet opp for begrenset idrettsaktivitet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Begrenset idrettsaktivitet

3. april åpnet regjeringen, i samarbeid med Norges idrettsforbund og særforbundene opp igjen for regulert og begrenset idrettsaktivitet. Dette ble det også åpnet opp for i Søndre Land med følgende melding:

«Idrettslagene beslutter selv når anleggene åpnes. Eventuell åpning vil ikke skje før Norges idrettsforbunds og de ulike særforbundenes regler for hvordan organisert idrett kan gjennomføres er klare. Dersom reglene ikke overholdes, vil anleggene bli stengt i henhold til Smittevernlovens bestemmelser. Disse reglene vil også gjelde for uorganisert aktivitet på idrettsanlegg når disse blir åpnet.

Søndre Land-hallen, anlegg i tilknytning til skoler og barnehager og øvrige leke- /aktivitetsanlegg holdes stengt på grunn av smittefare på apparater, utstyr og inventar. Det holdes fortsatt stengt for uorganisert aktivitet på alle idrettsanlegg.»

Dette regelverket er per dags dato fortsatt gjeldende for Søndre Lands aktivitetsanlegg. Det er kun organisert klubbstyrt idrettsaktivitet i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk som er tillatt.

Neste korsvei for å vurdere åpning er 1.juni. Dette gjøres i samråd med kommuneoverlege.

Smittevernveileder for idretten finner du her, og særforbundenes koronavettregler finner du her

 Aktivitet ved Søndre Land idrettspark

Søndre Land kommune er eier av kunstgress- og friidrettsbane ved Søndre Land idrettspark. SLIL Fotball og SLIL Friidrett er brukere av anlegget. De har startet opp igjen med sine treninger etter avtale med anleggseier og i henhold til gjeldende regelverk. Det er utarbeidet kjøreregler fra anleggseiers side her. I tillegg har klubbene lokale kjøreregler. Disse kjørereglene og oppdaterte treningstider finnes på hjemmesidene til SLIL Fotball og SLIL Friidrett.

Noen unntak

I skole- og barnehagetiden kan barna benytte seg av skolenes og barnehagenes uteområde. Ved enkelte anledninger har barnehager og skoler kunne benytte seg av nærliggende aktivitetsanlegg for å hindre tett kontakt mellom kohortene.

Aktiviteter i utmark og åpne friluftsområder er tillatt, så lenge det er innenfor generelle retningslinjer. Det gjelder også kontaktsmitte-fri aktivitet som stolpejakt, tur-orientering, og turmål-prosjekter som Aksjon turmål, Helsetrimmen, Trevanntrimmen m.m.

 

Disse retningslinjene gjelder til annen beskjed blir gitt.


Publisert: 15.05.2020 13.36.40
Sist endret: 15.05.2020 13.36