Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Se Bufdirs nettside for tilskuddsordningen; https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Selve utlysningen finner dere HER.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte gjennom kommunen, må kommunen ha bekreftet at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og rangere søknader tilknyttet kommunen. Fristen for dette var 19. november 2019.

Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1b) i regelverket. Frivillige organisasjoner kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Eksempler på sentralledd er Norges Røde Kors, Blå Kors i Norge, Norges Korforbund, Norsk Speiderforbund osv.

Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen. Eksempler på dette er lokale ledd av kor, korps og frivillige organisasjoner og idrettslag. Vi gjør oppmerksom på at direktesøknader, jf. punkt 1b), som ikke oppfyller kravet til å være sentralledd, vil bli avvist. 

I regelverket til tilskuddsordningen er det beskrevet hva man kan søke tilskudd til og hvilke kriterier som må være oppfylt for å søke. Det er svært viktig at søkere setter seg godt inn i regelverk og veileder og krav til rapportering.

Følg med på tilskuddsordningens nettside for oppdatert informasjon.

Vi minner om at søknadsfristen er 13. desember. 

Etter at søknadsfristen har gått ut, skal kommunene/bydelene vurdere og prioritere søknadene som er tilknyttet seg. Fristen for vurdering og prioritering av søknadene er 31. januar.  

Hvis dere har spørsmål, ta kontakt med ida.storberget@sondre-land.kommune.no


Publisert: 25.11.2019 08.57.06
Sist endret: 08.04.2020 11.57