Nå kan flere få oppfriskningsdose med koronavaksine

Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 til risikogrupper mellom 18 og 64 år. Tilbudet gjelder også personer i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom. Gravide i andre eller tredje trimester er også anbefalt oppfriskningsdose. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før av eller allerede har mottatt en oppfriskningsdose. Det bør ha gått minst fire måneder siden forrige dose.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvordan bestille oppfriskningsdose

Hvis du er i risikogruppen og ønsker oppfriskningsdose send SMS til 469 37 720.

Hvem i alderen 18–64 år kan få tilbud om ny oppfriskningsdose?

Personer med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Hvem i alderen 12–17 år kan få tilbud om oppfriskningsdose?

Anbefalingen gjelder ungdom med følgende alvorlige grunnsykdommer:

 • organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Publisert: 21.09.2022 13.40.42
Sist endret: 21.09.2022 13.43