Kurs i mestring av belastning

Kurs i Mestring av Belastning – KiB, er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Målgruppen er derfor alle som har en form for belastning som medfører at de ønsker/vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 
Foto: AdobeStock

 

Hva som oppleves som belastning er individuelt
Belastninger som er så omfattende, at en ikke er i stand til å mestre dem på en måte som en selv opplever som akseptabel, kan gi stressreaksjoner.

Disse reaksjonene kan være:

  1. Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet, nedstemthet
  2. Fysiske: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer
  3. Kognitive: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler/egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme

Målet med kurset:
Å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen.

Hva går kurset ut på?
Dette kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Det jobbes med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder, og øvelser er en viktig del av kurset.

Praktisk informasjon:
Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere. Kurset går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer per uke. Det er vanligvis 8-14 deltakere på hvert kurs. Kursboka, "Kurs i mestring av Belastning", er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset.

Du trenger ingen henvisning fra lege.

Vi starter opp tirsdag 17.10.23 kl. 17.30 -19.30 - t.o.m tirsdag 05.12.23
Det er 8 kursdager. Kurset er gratis, men man betaler 550 kroner for kursheftet.

Sted: Hovsbakken 3, Hov (Helsestajonen 2.etg)

Kursledere: Dagfrid Landsverk og Tine Hegg

Påmelding innen tirsdag 10.10.23 til: 
Dagfrid Landsverk: mobil 977 91 963 eller
Tine Hegg: mobil 481 84 554.

Mer om kurset:

Informasjon om KiB
KiB er utarbeidet for voksne som har behov for, og ønsker å bedre sin evne til å mestre stor belastning knyttet til sykmelding, attføring. arbeidssituasjon eller privatliv.

KiB er et læringsorientert tiltak, utarbeidet til bruk innenfor for eksempel NAV, arbeidsmarkedsbedrifter, HMS-virksomheter, mestringssentra, primærhelsetjenesten eller andre, for å nå målgrupper som har behov for denne type tiltak.

Målet er at kursdeltakeren skal kartlegge egne belastninger og egen mestring av disse, for å videreutvikle egne mestringsferdigheter.

Metode
Kurset er basert på kognitiv atferdsteori og kunnskap om stress, belastning og mestring, og en følger kursboken: "Kurs i Mestring av Belastning - et kurs basert på kognitiv metode".

Kursopplegget er utviklet av psykolog Trygve Arne Børve, psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og professor i psykiatri Odd Steffen Dalgard.
Kurslederopplæring er økonomisk støttet av Helsedirektoratet, og den gjennomføres over hele landet i regi av Fagakademiet.

 


Publisert: 22.09.2023 15.45.45
Sist endret: 22.09.2023 15.45