Kommunestyret vedtok reguleringsplaner 24.06

Søndre Land kommunestyre vedtok reguleringsplaner på sitt siste møte før sommerferien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


På sitt møte 24.juni 2019 vedtok kommunestyret følgende reguleringpsplaner:

REGULERINGSPLAN FOR HOV BIOBRENSELANLEGG

KUNNGJØRING AV POLITISK VEDTAK
Kommunestyret i Søndre Land har i medhold av Plan- og bygningsloven § 12 – 12 vedtatt reguleringsplan for Hov biobrenselanlegg, jf. behandlingsnummer 33/19 i møte 24. juni 2019 (saksnummer 18/243).
I vedtaksbrevet under finner du linker til sakens dokumenter.

Reguleringsplan for Hov biobrenselanlegg - kunngjøring av politisk vedtak

Vedtaket kan, etter Forvaltningsloven §§ 28 og 29, påklages med tre ukers frist. Det vil si innen 20. juli 2019. Eventuell klage stiles til Søndre Land kommune.

REGULERINGSPLAN FOR KLINIKKEN I HOV

KUNNGJØRING AV POLITISK VEDTAK
Kommunestyret i Søndre Land har i medhold av Plan- og bygningsloven § 12 – 12 vedtatt reguleringsplan for Klinikken i Hov, jf. behandlingsnummer 42/19 i møte 24. juni 2019 (saksnummer 18/1612).
I vedtaksbrevet under finner du linker til sakens dokumenter.

Reguleringsplan for Klinikken i Hov - kunngjøring av politisk vedtak

Vedtaket kan, etter Forvaltningsloven §§ 28 og 29, påklages med tre ukers frist. Det vil si innen 20. juli 2019. Eventuell klage stiles til Søndre Land kommune.

REGULERINGSPLAN LILLE ODNES BOLIGOMRÅDE

KUNNGJØRING AV POLITISK VEDTAK
Kommunestyret i Søndre Land har i medhold av Plan- og bygningsloven § 12 – 12 vedtatt reguleringsplan for Lille Odnes boligområde, jf. behandlingsnummer 32/19 i møte 24. juni 2019 (saksnummer 16/1445).
I vedtaksbrevet under finner du linker til sakens dokumenter.

Reguleringsplan for Lille Odnes boligområde - kunngjøring av politisk vedtak

Vedtaket kan, etter Forvaltningsloven §§ 28 og 29, påklages med tre ukers frist. Det vil si innen 20. juli 2019. Eventuell klage stiles til Søndre Land kommune.

FASTSETTING AV PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR STENDE HYTTEFELT

MELDING OM POLITISK VEDTAK
Formannskapet i Søndre Land fastsatte planprogram for Stende hyttefelt i møte 19. juni 2019, jf. behandlingsnummer 72/19, saksnummer 18/1219.
I vedtaksbrevet under finner du linker til sakens dokumenter.

Fastsetting av planprogram detalreguleringsplan for Stende hyttefelt

Fastsettingen av planprogrammet er et enkeltvedtak som kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse iht. Forvaltningsloven § 28. Klagefrist er 3 uker, jf. Fvl. § 29. Klagefrist er dermed satt til 20.juli 2019. Eventuell klage stiles til Søndre Land kommune.

 


Publisert: 28.06.2019 13.27.09
Sist endret: 28.06.2019 13.27