Kommunestyret har vedtatt reguleringsplan for Grettejordet

Det er tre ukers klagefrist på vedtaket.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vedtak av reguleringsplan for Grettejordet, planid 0536073
Kommunestyret i Søndre Land vedtok reguleringsplan for Grettejordet i møte 18.september 2023, jf. sak 58/23. Planen er vedtatt i medhold av plan- og bygningsloven § 12 – 12.

I medhold av Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og matrikkelforskriften § 51 vedtok kommunestyret følgende vegnavn i det fremtidige boligfeltet:  Øverjordet, Panoramavegen, Raudstuguvegen og Grettejordet.   

Plandokumentene er tilgjengelige her.

Iht. forvaltningsloven §§ 28 og 29 er det tre ukers klagefrist på vedtakene. En eventuell klage sendes:

epost@sondre-land.kommune.no eller

Søndre Land kommune
Hovsbakken 1
2860 Hov

Klagefrist er tre uker fra kunngjøring: 14.10.23

 

Plankart:

Illustrasjonsplan:

Perspektiver:

Foto Grettejordet:


Illustrasjonsfoto som viser Grettejordets plassering i forhold til Hov sentrum, her representert ved kirken. Selve utgravingene til byggefeltet er ikke påbegynt ennå.


Publisert: 20.09.2023 12.57.44
Sist endret: 20.09.2023 14.08