Kommuneoverlegens status for smittesituasjonen i Søndre Land 17.januar 2022

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Etter helgens omfattende økning i smitteantallet i Søndre Land, er dagen nå brukt til å følge opp de skoler og virksomheter som er blitt berørt.

I Søndre Land er det, som publisert, et større utbrudd påvist på Montessoriskolen som omfatter både elever og ansatte. Så langt er 15 personer enten bekreftet smittet eller fått positiv selvtest, som følges opp med PCR-test. Ettersom det er en såpass stor andel av de personer som er knyttet til skolen, ble de bestemt hjemmeundervisning, for om mulig å begrense muligheter for ytterligere spredning. Det ventes imidlertid at flere kan være smittet allerede.

Kommunen og skolen samarbeider godt om tiltak og oppfølging. Flere positive selvtester på elver på 9. trinn ved Søndre Land ungdomsskole har medført testing av de øvrige i klassetrinnet før skolestart i dag, samt plan for testing senere i uken.

Det er for tiden 59 personer omfattet av isolasjon i Søndre Land kommune,

Det er en betydelig utbredelse av smitte i samfunnet nå, med og uten symptomer. Testing gir oss fremdeles mulighet til å avgrense risikoen for videre smittespredning for de vi finner, men vi opplever å «løpe etter».

Samfunnet er stadig mere avhengig av at folk følger anbefalinger om å begrense antall nærkontakter, ha respekt for symptomer, og teste seg ofte ved tvil og mistanke. Elektronisk rapportering av positive selvtester er en god hjelp.

Det store antallet smittede fører til at sporingsteamene er sterkt belastet. Det kan derfor ta noe tid før de får kontaktet de som får varsel om at de er smittet. Vi oppfordrer sterkt til at alle går inn på Helsenorge.no og leser seg opp på hva de skal gjøre ved varsel om positiv test.

Det er til stor hjelp om de smittede selv begynner å varsle sine nærkontakter og arbeidsgivere, i samsvar med de nasjonale anbefalinger.

Jens Mørch
kommuneoverlege


Publisert: 17.01.2022 17.33.41
Sist endret: 22.02.2022 15.54