Kommunal kompensasjonsordning

Presisering av vedtak i formannskapet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Formannskapet vedtok i sitt møte 24. juni 2021 i sak 92/21 fordelingsmodellen av de kommunale kompensasjonsmidlene. Det kan være behov for å presisere hva vedtaket innebærer, da sakfremlegget inneholder en tabell som viser fordeling av midlene. 

Tabellen illustrerer hva den enkelte søker kandersom man i den videre sakbehandlingen finner at omsøkt grunnlag også blir det grunnlaget kommunen godkjenner. For å illustrere ovenfor formannskapet hvordan fordelingen vil fungere, viser tabellen et godkjent grunnlag som for eksemplets del er det samme som omsøkt beløp. 

Kommunen er nå i avslutningen på gjennomgangen av alle vedlegg til hver søker, og det vil bli gjort individuelle vurdeinger av hver enkelt. Dette innbefatter uttalelser fra regnskapsførere og søker, oppfølgende spørsmål eller konferanse, regnskapsunderlag, hva man har mottatt av annen offentlig støtte, hvilke tiltak bedriften har gjort og om det er andre relevante hensyn å ta i den totale vuderingen.

Dette betyr at vi vil legge de godkjente grunnlagene inn i samme tabell, og denne vil i de kommende dagene bli publisert og viser først da hva den enkelte bedrift faktisk mottar.

Målet er å utbetale kompensasjonsmidlene i inneværende måned, altså innen utgangen av juli 2021.

Vedtaket fra formannskapet kan leses her.


Publisert: 16.07.2021 13.08.25
Sist endret: 16.07.2021 13.13