Klimapris til Søndre Land!

Med sine 32,25 poeng, er Søndre Land kommune best på klimatilpasning blant de mellomstore kommunene i en fersk klimakartlegging. Det viser Ekstremværrapporten 2023. Den viser hvordan norske kommuner egentlig er rustet for å takle stadig mer ekstremvær.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


For tredje gang har CICERO Senter for klimaforskning, på oppdrag fra forsikringsselskapet If, gjennomført en omfattende kartlegging av norske kommuners klimatilpasningsarbeid.

Den forrige undersøkelsen ble gjennomført i 2020, før ekstremværhendelser som «Frank», «Gyda» og «Hans» – som mange har friskt i minne. Ekstremværrapporten 2023 avslører store forskjeller i hvordan norske kommuner ligger an i det viktige klimatilpasningsarbeidet. Blant mellomstore kommuner (5 000-20 000 innbyggere) får Søndre Land flest poeng, etterfulgt av Skaun og Voss.


Lars Harald Weydahl (t.v), leder for arealforvaltning i Søndre Land kommune mottar prisen av konsernsjef i If forsikring, Morten Thorsrud. Foto: Kilian Munch.

Slik gjennomføres kartleggingen som legger grunnlaget for Ekstremværrapporten 2023
Spørsmålene i den store kommuneundersøkelsen er utformet med utgangspunkt i et EU-verktøy for organisering av klimatilpasningsarbeid.

174 norske kommuner besvarte undersøkelsen, som gjør at svarprosenten er markant høyere enn tidligere. Kommunene får poeng på bakgrunn av svarene de selv sendte inn.

Vinnere

  • Best av de største kommunene: Stavanger (33 av 33 mulige poeng)
  • Best av de store kommunene: Sola (32,5 av 33 mulige poeng)
  • Best av de mellomstore kommunene: Søndre Land (32,25 av 33 mulige poeng)
  • Best av de små kommunene: Skjåk (31,5 av 33 mulige poeng)
  • Årets klatrer blant de beste: Indre Østfold (30,5 av 33 mulige poeng)

Kartleggingen er delt inn i seks deler: Organisering, kartlegging av risiko og sårbarhet, identifisering av klimatilpasningstiltak, valg av tilpasningstiltak, gjennomføring, og evaluering/oppfølging.


Lars Harald Weydahl viser fram utmerkelsen Søndre Land kommune fikk. Foto: Anne Hagenborg.

 

Her kan du laste ned Ekstremværrapporten 2023


Publisert: 17.10.2023 12.41.26
Sist endret: 26.10.2023 14.51