Ingen ungdomstrinn ved Land Montessoriskole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kunnskapsdepartementet har kommet til at det ikke godkjennes etablering av ungdomstrinn ved Land Montessoriskole. Utdanningsdirektoratets godkjenning fra 28. januar blir dermed omgjort, og kommunens klage på vedtaket er tatt til følge.

Departementet skriver i sin begrunnelse at de i den skjønnsmessige vurderingen har kommet til en annen konklusjon, enn direktoratet. De har merket seg at kommunestyret i Søndre Land med stort flertall gikk mot søknaden om etablering. Kommunestyrets vedtak var blant annet begrunnet i det sårbare elevgrunnlaget i kommunen, og prognoser som viser en fortsatt negativ elevtallsutvikling. Depertementet har i sin skjønnsmessige vurdering lagt avgjørende vekt på disse vurderingene fra de lokale folkevalgte i Søndre Land kommune.

Vi forstår at dette kan by på utfordringer for Montessoriskolen, men ønsker et fortsatt godt samarbeid og at vi jobber for å legge til rette for de beste læringsarenaene for kommunens elever og at dette går foran. Så må man bare akseptere at man av og til ikke er enige om premissene for dette. 

Kommunen er samlet sett fornøy med resultatet av avgjørelsen i departementet.

Man kan lese hele vurderingen og vedtaket her:

https://innsyn.acossky.no/sondreland/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=1000017206&


Publisert: 16.06.2022 15.49.14
Sist endret: 16.06.2022 15.53