Informasjon om selvtester, PCR og registrering av positivt testresultat av selvtest

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Du som har tre vaksiner bør ikke ta PCR for å bekrefte positiv selvtest

 • Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene, bør ikke lenger ta PCR for å bekrefte positivt resultat av en selvtest. (Positivt resultat betyr at testen viser at du har covid-19.)
 • Det er nå stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommunene og på laboratoriene. For ikke å øke belastningen på kommunene og laboratoriene, er det viktig at du ikke tar PCR hvis du ikke har behov for det.
 • Hvis du er i en av gruppene under, ta kontakt med kommunen for å få tatt PCR (eller annen test) for å bekrefte resultatet av selvtesten:
  • Barn opp til 16 år (på grunn av vaksine)
  • Uvaksinerte
  • Personer i høyrisikogrupper (personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte).
  • Personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat

 

Har du symptomer, ta en selvtest

 • Helsedirektoratet anbefaler at alle med symptomer på covid-19 tar en selvtest. Du får gratis selvtest fra kommunen hvis du har symptomer. Du kan få gratis selvtester i servicetorget, utlevering mellom 09.00 og 14.00. På helg må det ringes mellom 12.00 og 14.00 for avtale om henting: 90962140.
 • Alle som tester positivt på selvtest skal i isolasjon i seks døgn og selv informere nærkontakter. Informasjon om isolasjon på helsenorge.no

NB! Husk at negativ selvtest innebærer at du likevel skal holde deg hjemme, dersom du har symptomer!

 

Registrering av positivt resultat på selvtest

 • Hvis du får positivt resultat på selvtest (testen viser at du har covid-19) ber vi om at du registrerer det.
 • For at vi skal holde oversikt over smittesituasjonen, er det viktig at flest mulig registrerer positivt testresultat.
 • Du kan registrere det positive resultatet HER, eller ta kontakt på telefon 90962140.

Om selvtester og sikkerhet

 • Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne med at det er riktig.
 • Det er ingen smittvernfaglig grunn til å ta en ny test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.

Noe knapphet på selvtester:

Inntil videre er det knapphet på selvtester. Ved mangelsituasjon gjelder følgende nasjonale prioritering (i prioritert rekkefølge):

 1. Personer med symptomer
 2. Test ved kjent eksponering
  1. Test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære
  2. Øvrige nærkontakter
 3. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  1. Test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (som inkluderer helsepersonell)
  2. Jevnlig testing

Når kommunen har tilstrekkelig med selvtester er det planlagt med flere utleveringssteder i kommunen


Publisert: 26.01.2022 15.22.23
Sist endret: 22.02.2022 15.54