Skole og barnehage: Tiltakene videreføres i påvente av varslet pressekonferanse torsdag 13.01.22 kl 19

Ny informasjon som omhandler situasjonen for barnehage, skole og SFO i Søndre Land kommer fredag 14.01.22

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gult nivå for barnehagene i Søndre Land gjennomføres jf. veileder om smittevern for barnehage:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-barnehager/

 

Redusert åpningstid
Som en følge av de nye retningslinjene ser vi det som påkrevd å redusere åpningstiden i alle våre barnehager. Tilsvarende reduksjon i åpningstid blir gjennomført i hele regionen.
Fra og med torsdag 16. desember 2021 til og med 12. januar 2022 er åpningstiden satt til: Kl. 07.00 – 15.30.


Tiltak på gult nivå innebærer at

 1. Ingen syke skal møte i barnehagen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak

 

De kontaktreduserende tiltak innebærer

 • Å unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Fast ansatte per kohort
 • To avdelinger (kohorter) kan samarbeide
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter


Prosedyre for levering og henting

 • Unngå trengsel i garderoben. Husk 1- meteren og bruk munnbind
 • Kun en foresatt går inn i avdelingen for levering/henting
 • Søsken som går i samme barnehage venter i garderoben så langt det er mulig
 • Eldre søsken som ikke går i barnehagen og andre som er med, venter utenfor barnehagens område

 

Avslutningsvis informeres det om at:

 • Barnehagens mattilbud opprettholdes
 • Alle planlagte samlinger, avslutninger, kirkebesøk avlyses
 • Nærmere informasjon ang samkjøring i romjulsdagene vil komme
 • Endringer i drift jf trafikklysmodellen kan iverksettes på kort varsel.

 

Ta gjerne kontakt
Ta kontakt dersom det er noe du trenger mer informasjon om.


Med vennlig hilsen


Publisert: 12.01.2022 15.15.00
Sist endret: 22.02.2022 15.54