Gult nivå for kommunale og private barnehager videreføres

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Alle barnehager viderefører gult nivå og reduserte åpningstider i uke 3 (17.-21.01.22).
Dette på bakgrunn av de gjeldende anbefalingene som ble gitt i regjeringens pressekonferanse 13.01.22, og en samlet vurdering fra kommuneoverlegen. Det vil bli gjort en ny vurdering i slutten av neste uke.

Redusert åpningstid
Som en følge av det gule driftsnivået ser vi det som fortsatt påkrevd å redusere åpningstiden i alle våre barnehager fra kl 07.00 – 15.30. Tilsvarende reduksjon i åpningstid blir også videreført i regionen. Fratrekk i foreldrebetalingen jf. reduksjon i åpningstiden blir gitt på kommende faktura.

Foreldre med jobb i kritisk samfunnsfunksjon – barn med særlige behov


Tiltak på gult nivå innebærer at:

 1. Ingen syke skal møte i barnehagen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak

De kontaktreduserende tiltak innebærer:

 • Å unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Fast ansatte per kohort
 • To avdelinger (kohorter) kan samarbeide
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter


Prosedyre for levering og henting

 • Unngå trengsel i garderoben. Husk 1- meteren og bruk munnbind
 • Kun en foresatt går inn i avdelingen for levering/henting
 • Søsken som går i samme barnehage venter i garderoben så langt det er mulig
 • Eldre søsken som ikke går i barnehagen og andre som er med, venter utenfor barnehagens område


Veileder om smittevern for barnehage:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-barnehager/

 

Ta gjerne kontakt
Ta kontakt dersom det er noe du trenger mer informasjon om.


Med vennlig hilsen

 


Publisert: 14.01.2022 17.19.13
Sist endret: 22.02.2022 15.54