Gult nivå for kommunale og private barnehager videreføres uke 4 (24 – 28 januar)

Dette på bakgrunn av de gjeldende anbefalingene fra regjeringen, og en samlet vurdering fra kommuneoverlegen. Det vil bli gjort en ny vurdering i slutten av uke 4.

Redusert åpningstid kl. 07.00 – 16.00 uke 4.

Som en følge av det gule driftsnivået ser vi det som fortsatt påkrevd å redusere åpningstiden, men vi forsøker uke 4 å utvide til 9 timers oppholdstid kl 07.00 – 16.00. Fratrekk i foreldbetalingen jf. reduksjon i åpningstiden blir gitt på kommende faktura. Innvilgede søknader om utvidet åpningstid videreføres. For dere foreldre som har nye behov for utvidet åpningstid kontakt barnehagens styrer.

Foreldre med jobb i kritisk samfunnsfunksjon – barn med særlige behov

 Tiltak på gult nivå innebærer at

 1. Ingen syke skal møte i barnehagen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak

De kontaktreduserende tiltak innebærer

 • Å unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Fast ansatte per kohort
 • To avdelinger (kohorter) kan samarbeide
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Prosedyre for levering og henting

 • Unngå trengsel i garderoben. Husk 1- meteren og bruk munnbind
 • Kun en foresatt går inn i avdelingen for levering/henting
 • Søsken som går i samme barnehage venter i garderoben så langt det er mulig
 • Eldre søsken som ikke går i barnehagen og andre som er med, venter utenfor barnehagens område

Veileder om smittevern for barnehage:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-barnehager/

Ta gjerne kontakt

Ta kontakt dersom det er noe du trenger mer informasjon om.

 

Med vennlig hilsen

Anne Lilleengen, styrer Vestsida  Anne.Lilleengen@sondre-land.kommune.no

Tine Hvalstad, styrer Svingen  Tine.Hvalstad@sondre-land.kommune.no

Linn Kirsebom, styrer Hov  Linn.Kirsebom@sondre-land.kommune.no

Ida Flatlien fungerende styrer Grettegutua Ida.Flatlien@sondre-land.kommune.no

Heidi Bergestuen, styrer Trevatn Heidi.Bergestuen@sondre-land.kommune.no

Mette Mathisen, styrer Land Montessori  bhg@landmontessori.no

Inger Hagen, kommunalsjef barnehage Inger.Hagen@sondre-land.kommune.no

 


Publisert: 21.01.2022 09.34
Sist endret: 22.02.2022 15.54

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?