Formannskapets forslag til Handlings- og økonomiplan med budsjett 2022-2025

SAKEN LEGGES UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN MED 14 DAGERS FRIST TIL Å KOMME MED MERKNADER

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Saksframlegg med vedtak - formannskapets innstilling til kommunestyret.pdfI henhold til Kommunelovens §14-3 legges formannskapets forslag til Handlings- og økonomiplan for perioden 2022-2025 og budsjett for 2022 ut til offentlig ettersyn på servicetorget og biblioteket f.o.m fredag 26.11.2021 i 14 dager.

Eventuelle merknader kan sendes: epost@sondre-land.kommune.no eller postadresse: Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov, og må være kommunen i hende innen fredag 10.12.2021 kl.12:00.

Handlings- og økonomiplanen skal sluttbehandles av Søndre Land kommunestyre 13.desember kl.09:00. Behandlingen av saken kan du følge på Kommune-TV.

Her kan du lese budsjettdokumentene:


Publisert: 29.11.2021 06.00.00
Sist endret: 22.02.2022 15.54