Folkehelseundersøkelse i Innlandet. ER du utvalgt?

10. mai sender Innlandet fylkeskommune ut en invitasjon til å delta i en folkehelseundersøkelse via SMS eller epost til 80 000 tilfeldig utvalgte innbyggere i Innlandet. Kanskje du er en av mange utvalgte fra Søndre Land? I så fall ønsker vi at du tar deg tid til å besvare spørreskjemaet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kvinne leser om folkehelseundersøkelsen på mobilen sin - Klikk for stort bilde

Folkehelseundersøkelsen vil hjelpe kommunene å gi bedre tjenester til innbyggerne. I tillegg til generelle spørsmål om livskvalitet, trivsel og helse, er det noen spørsmål om hvordan det er å være skeiv i Innlandet.

Dette er nytt fra tidligere folkehelseundersøkelser som er gjort i Hedmark og Oppland.

Tilfeldig utvalg

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som gjennomfører undersøkelsen på vegne av fylkeskommunen. Undersøkelsen sendes ut onsdag 10. mai og er tilgjengelig for svar i tre uker.

Det er et såkalt representativt utvalg som blir invitert til å svare, til sammen 80 000 personer. Det betyr at deltakerne trekkes tilfeldig fra Folkeregisteret. Alle personer over 18 år som har bostedsadresse i Innlandet kan få invitasjon.

De som blir trukket ut, får en SMS eller e-post med invitasjon til å delta i undersøkelsen. De som ikke er registrert hos Digitaliseringsdirektoratet med telefonnummer eller e-post, får undersøkelsen i posten.

Personopplysninger

Alle opplysninger deltakerne gir, blir behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger.

Resultatene blir kun presentert på gruppenivå og aldri på individnivå.

Bedre tjenester

Informasjonen som samles inn i forbindelse med folkehelseundersøkelsen gir ny og lokal kunnskap om hvordan innbyggerne selv opplever egen livskvalitet, trivsel og helse. Denne kunnskapen blir delt med politikere og ansatte i kommunen for å gi innbyggerne bedre og mer relevante tjenester.

Kommunen vil kunne få informasjon som er relevant for seg, for å kunne se hvilke utfordringer de har i sin kommune.

Gavekort

Alle som svarer på undersøkelsen, er med i trekningen av gavekort. Ti tilfeldige vinnere får gavekort på 2500 kroner.

Mer informasjon om undersøkelsen

 

 

 


Publisert: 10.05.2023 09.56.05
Sist endret: 10.08.2023 10.41