Fluberg bru skal rustes opp for 45 millioner kroner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Brua over Randsfjorden skal forsterkes til å kunne tåle kjøretøy opp til 60 tonn.

Fylkeskommunen har fått inn tilbud på utbedring av Fluberg bru og vil starte arbeidet allerede i sommer.  Etter planen skal alt være ferdig i løpet av høsten.

Forsterkingen skal utføres ved at det monteres stålbjelker under brua. I tillegg blir det gjennomført en del annet vedlikeholdsarbeid.

Det vil koste ca. 40 millioner kroner å gjennomføre forsterkingsprosjektet. I tillegg skal brua overflatebehandles for ca. fem millioner kroner.

- Dette er vi veldig glade for, sier ordfører Anne Hagenborg i Søndre Land kommune. - Brua er svært viktig både for fastboende og næringsdrivende. Det at brua blir stengt i en periode er selvsagt en ulempe. Ikke alle konsekvenser vil være mulig å avbøte fullt ut, men vi har tiltro til at det vil vise seg mulig å finne praktiske løsninger, sier ordføreren.

Brua vil være åpen for utrykningskjøretøyer, myke trafikanter og renovasjon. En av kjørebanene vil også være åpen for vanlig ferdsel i deler av byggetiden.

Fluberg bru er fra 1966. Foto: Statens vegvesen


Publisert: 27.04.2023 13.55.36
Sist endret: 10.08.2023 10.41