Endelige resultater fra "Massetestingen" på byggeplassen Hovlitunet torsdag 12.11.2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det ble foretatt ny "massetesting" av arbeidere ved byggeplassen Hovlitunet torsdag, etter at testingen mandag 09.11.2020 viste at seks personer var covid-19 positive. Alle 89 prøvesvarene er nå mottatt, og det er 3 positive prøver.

Vi mener å kjenne smittekildene til disse. Ingen av de smittede er hjemmehørende i Søndre Land kommune. En er midlertidig bosatt i kommunen og blir fulgt opp her. De to siste er hjemmehørende i andre kommuner. Disse kommunene er varslet og følges opp lokalt.

Bygningsarbeidere som har testet negativt, som heller ikke er definert som nærkontakter, og er symptomfrie, møter på jobb som vanlig førstkommende mandag. Vi vurderer smittesituasjonen som tilstrekkelig avklart og avgrenset, slik at det er forsvarlig å fortsette byggearbeidene.


Publisert: 14.11.2020 12.20.11
Sist endret: 14.11.2020 12.27