Den andre søkerrunden av Coop–dugnaden 2023 er nå i gang

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Coop-dugnaden er et samarbeid mellom COOP og RØDE KORS.
Formålet er å gi barn i familier med vanskelig økonomi muligheten til å delta på en fast, organisert fritidsaktivitet på lik linje med andre barn.

Barn og unge i alderen 0-20 år som lever i familier med et reelt behov for støtte på grunn av vanskelig økonomi. Dette kan være å delta på idrett, i kulturskolen eller i korpset.

Søknadsperioden er satt til 01.08.23- 31.08.23
og hvert barn kan få tildelt 5000 kr til aktivitet og utstyr. I første søkerrunde fikk flere barn fra Søndre Land kommune støtte gjennom denne ordningen.

For å hindre økt stigmatisering og utenforskap for barn som vokser opp i fattigdom i Søndre Land kommune, er det viktig at hver og en av oss søker for barn og unge vi kjenner/ vet om.

Søknadsskjema må sendes gjennom lag, foreninger eller kommunens kontaktpersoner:
https://www.rodekors.no/tilbudene/coop-dugnaden/vilkar/

Det er ikke krav til dokumentasjon, kun personlia.


Publisert: 10.08.2023 09.53.43
Sist endret: 10.08.2023 10.41