Bondens nettverk - hjelpetelefon for bønder og andre

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Med utgangspunkt i bondens nettverk har vi i Søndre Land og Gjøvik kommune gått sammen og etablert et lavterskeltilbud til bønder, andre næringsdrivende og pårørende for å forebygge psykisk uhelse og for å skape et sikkerhetsnett.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Å snakke om ting som du kanskje synes er vanskelig å snakke om
  • Vi kan tilby veiledning til hvor, hvem, og hvordan du kan gripe fatt i de forskjellige praktiske og kanskje økonomiske utfordringene du sliter med.
  • Å finne noen som kan gi økonomisk veiledning, hjelp med dyrevelferd, helsemessig hjelp, sorg, din bekymring for andre som trenger hjelp osv.
  • Etter hvert vil vi også arrangere sosiale sammenkomster med nyttige tema på tvers av kommunene.

Vi er en gjeng bestående av rådgivere fra landbrukskontoret, Gjøvik avløserlag, landbruksmekaniker, representanter fra Bondelaget og Småbrukarlaget lokalt, bedriftsøkonom, sosionom og andre ressurspersoner som er tilgjengelig for en prat.  

Vi håndterer alle henvendelser konfidensielt, og henter inn samtykke fra deg som tar kontakt hvis vi må ta kontakt med andre for å hjelpe deg.

Personer du kan ta kontakt med på telefon, sms, eller e-post er:

Hvem er vi, og hvor hører vi til?

Mobil nummer/ e-post

Landbrukskontoret SLK v/ Anette Sand, utdannet innen skogbruk og kommunikasjon

413 15 981

Anette.sand@sondre-land.kommune.no

Landbrukskontoret Gjøvik v/ Ingun Revhaug

94 80 31 95

Ingun.revhaug@gjovik.kommune.no

 

Gjøvik avløserlag v/ Elise Mæhlum

907 24 268

gjovik.avloserlag@n-lt.no

 

Dagfrid Landsverk, Sosionom/psykisk helse

Psykisk helse og rustjeneste i SL kommune

 

977 91 963

Dagfrid.landsverk@sondre-land.kommune.no

Psykisk helse og rustjeneste i Gjøvik kommune https://www.gjovik.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/psykisk-helse-og-rus/

 

Vi venter på kontaktinfo her

 

Inger Lise S Aasbekken, Bedriftsøkonom

Kontaktperson Søndre Land bonde- og småbrukarlag

906 63 196

ilsve@online.no

 

Anita Lindhjem, voksenagronom og sos.ped.

Kontaktperson S. Land bondelag

984 34 488

anitalindhjem@gmail.com

Hanne Bekkelund, bonde, tidligere miljøarbeider og barne- og ungdomsarbeider

916 33 841

hanne.bekkelund@gmail.com

Kai Jørgen Rognstad, Landbruksmekaniker og bonde

977 91 970

karognst@bbnett.no

Arne Aasbekken, Landbruksmekaniker og bonde

 

416 95 923

arneaasbekken@icloud.com

 

 

Har du innspill til tilbudet, eller vil være en del av det – ta kontakt med oss!


Publisert: 25.08.2023 13.30.00
Sist endret: 25.08.2023 13.35