RSS    Sidekart    Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk

Print
12.12.2017 11:09:01

Voksenopplæring


SØNDRE LAND VOKSENOPPLÆRINGSSENTER

Søndre Land kommune vil fra høsten 2017 tilby grunnskoleopplæring for voksne. Alle voksenopplæringstilbudene vil bli samlet i et senter lokalisert på Sølve AS. Det administrative og faglige ansvaret ligger til avdeling FSPPT (flyktningtjeneste, spesialpedagogiske tjenester og PPT) ved avdelingsleder.

Søndre Land Voksenopplæringssenter tilbyr

 • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven:
  Dersom du har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven kapittel 4, foregår opplæringa i regi av Søndre Land voksenopplæring.
  Søndre Land voksenopplæring er innvilget unntak fra introduksjonsloven og tilhørende forskrifter i forbindelse med forsøk med modulisert opplæring for voksne på grunnskolens nivå. Opplæringen du tildeles, er opplæring i tråd med dette forsøket. Jf. introduksjonsloven § 27.
  Opplæringen i norsk og samfunnsfag vil i hovedsak bli knyttet til fagene norsk, norsk for språklige minoriteter, matematikk, naturfag og samfunnsfag etter forsøkslæreplanene godkjent av Kompetanse Norge. Opplæringa foregår i lokalene til SØLVE as, alle ukedagene mellom 08.30 og 15.00.
 • Grunnskoleopplæring for voksne på ulike nivåer etter Opplæringsloven § 4A-1. Opplæringen på grunnskolens område blir modulbasert.
 • Spesialundervisning etter opplæringslovens § 4A-2
 • Realkompetansevurdering
 • Karriereveiledning

Grunnskoleopplæring for voksne
Etter opplæringslovens §4A-1, har voksne som trenger grunnskoleopplæring rett til slik opplæring, dersom de ikke har rett til videregående opplæring.

Opptakskrav:
Grunnskoleopplæring for voksne gjelder personer som av ulike grunner ikke har fullført grunnskolen, eller som har behov for det. Retten gjelder også minoritetsspråklige med oppholds- og arbeidstillatelse. For å gi den enkelte et best mulig tilpasset opplæringstilbud, vil søkere bli innkalt til en kartleggings-/rådgivningssamtale.

Voksne kan, i tillegg til å ha rett til opplæring i hele fag eller deler av et fag, også ha rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Mindreårige asylsøkere mellom 16 år og 18 år, har spesielle rettigheter til grunnskole.

Det gis undervisning i de fem fagene som er nødvendige for å få grunnskoleeksamen for voksne. Opplæringa kan bli modulbasert.
• Skriftlige fag: norsk, matematikk og engelsk.
• Muntlige fag: naturfag og samfunnsfag.

Spesialundervisning for voksne
Etter opplæringslovens §4A-2 har voksne med sakkyndig utredning som tilrår spesialundervisning, rett til slik opplæring.

Opptakskrav:
For å få et tilbud må det foreligge en sakkyndig vurdering. Har du ikke sakkyndig vurdering kan du ta kontakt, så hjelper vi deg.
Vi tilbyr undervisning til de som:
• Sliter med lese-, skrive- eller matematikkvansker
• Har behov for opplæring pga sykdom eller skade
• Har medfødt funksjonshemming
Vi utreder, veileder og gir blant annet hjelp til å utvikle og bruke alternativ kommunikasjon.

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen foregår i lokalene på Sølve AS, Industrivegen 1 b. I tillegg foregår noe av spesialundervisninga i dagtilbud på Stenhaug.

Hva koster det?
Grunnskoleopplæring og spesialundervisningen er gratis for kommunens innbyggere. Norsk med samfunnskunnskap er også gratis for kommunens innbyggere, men vil for noen grupper være et betalingstilbud. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Hvor søker du?
Søknad sendes til Søndre Land kommune/voksenopplæring, Hovsbakken 1, 2860 Hov

Søknadsskjemaer finner du her:

Søknad om spesialundervisning for voksne

Søknad om norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne med oppholdstillatelse

Vi har løpende inntak og du vil få tilbud om plass, dersom vi har kapasitet.

Har du spørsmål, kontakt avdelingsleder for voksenopplæring på telefon 61126474/90604633
Søndre Land kommune | Hovsbakken 1 | 2860 Hov | Telefon 61 12 64 00 |epost  

Nettredaktør: Kjeld Dag Svendsen
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her