Snøbrøyting

Snøen må brøytes, noe som fører til at kommunen får en del henvendelser om snøbrøyting. De som jobber med dette svarer her på de mest stilte spørsmålene og kommer med noen tips.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Foto: AdobeStock

 

Hvorfor brøytes snø inn på privat eiendom?
Kommunen forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det går minst mulig utover hus- og/eller grunneier.
Det er mange steder trangt om plassen og det er mange hensyn å ta.
Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres høyest.
Det er svært kostbart og lite miljøvennlig å kjøre bort den brøytede snøen.
Av plasshensyn må bortkjøring prioriteres i sentrumsområdene, mens det i boligområdene hovedsakelig må brøytes og freses ut av vegen.
Alternativet til å brøyte inn på privat grunn er å brøyte inn mot kanten av kjørebanen, noe som vil medføre trangere kjørebaner og redusert framkommelighet.

Er det lov å ha snø fra vegen inn på privat eiendom?
Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting av offentlig vei/veiområde, er innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.
I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs. jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra vegområdet av hensyn til vegtrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til veg måtte tåle som følge av brøyting.
Snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, og det må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.

Må dere fylle søppelskuret med snø når dere brøyter?
Der det kjøres med plog må man regne med å få snø inn i søppelskuret.
For å unngå dette anbefaler vi at søppelskur settes på venstre side i innkjøringen med åpning mot innkjøring, da vil snøspruten treffe baksiden av skuret.
Når søppelskuret står på høyre side eller med fronten mot vegbanen så vil det av forståelige grunner komme snø inn i søppelskuret.

Noen tips fra brøytemannskapet
Hvorfor ikke brøyte innkjørsel fra den kommunale vegen og innover, og få snøhaugen noen meter inn fra vegen. Da får du bedre frisikt når du skal ut på vegen og vi ser det vi må ta hensyn til i god tid, som for eksempel parkerte biler, unger og dyr.
Legg snøen på høyre side, da har du bedre sikt mot venstre og vi som brøyter ser deg.
Pass på ungene, vi har forståelse for at de synes det er spennende med store maskiner og blinklys, men med høye brøytekanter er det ikke like lett å se dem på langt hold.
Når det er høye brøytekanter, så må snøplogen ha litt fart (25-30 km/t) for å kunne kaste snøen opp.
Står dere eller parkerer biler helt inn til vegen så må vi slå ned farten, noe som medfører at plogen ikke klarer å kaste opp snøen, men vil tømme seg i innkjøringen. Da får dere snøen som ligger i vegbanen fra flere meter, inn i innkjøringen, mer snø enn dere behøver.


Publisert: 31.10.2023 12.51.29
Sist endret: 31.10.2023 12.51