Kommunens roller innenfor vann og avløp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunen har ulike roller innen vann- og avløpsområdet:

  • I henhold til lover og forskrifter plikter kommunen å sørge for en tilfredsstillende vannforsyning, drifte og vedlikeholde transport- og rensesystem for avløpsvann der det er henholdsvis kommunal vannforsyning og/eller avløpsanlegg. Kommunen er ansvarlig for å sørge for tømming av private slamavskillere/priveter/tette tanker.
  • Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann for anlegg mindre enn 2000 pe, og for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomheter og påslipp av avløp fra virksomhet til kommunalt nett, som definert i Forurensningsloven.
  • Som anleggseier er kommunen potensiell forurenser, og må på samme måte som privatpersoner og næringsvirksomhet rette seg etter de krav som følger av lover, forskrifter og tillatelser.
  • Kommunen utarbeider hovedplaner både for vannforsyningen, og for avløp.

Publisert: 17.03.2017 14.41.57
Sist endret: 22.03.2018 13.38