Kommunale boliger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nå kan du søke om kommunal bolig digitalt.

Kobo heter systemet og det er utviklet av Husbanken. Det er enkelt, brukervennlig og laget for å ivareta ditt personvern. Det er Søndre Land kommune som mottar og behandler din søknad om kommunal bolig.
Les mer om KOBO her

Med kommunal bolig menes boliger som kommunen disponerer. Målgruppen er vanskeligstilte på boligmarkedet, det vil si personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig bistand greier å skaffe seg bolig.

Søker må på søknadstidspunktet ha lovlig opphold i Norge og være, eller være i ferd med å bli, uten egnet bolig. Dette må kunne dokumenteres.

Søker må på søknadstidspunktet være fylt 18 år. Det kan gjøres unntak fra kravet til alder, dersom søker har daglig omsorg for barn, eller det foreligger andre særlige grunner.

Vi ønsker fortrinnsvis at våre søkere benytter seg av digital søknad. Søker må da ha tilgang til BankID for å logge inn på søknaden. Du finner link til digital søknad nederst på denne siden.


Dersom du ikke har BankID kan du benytte vårt papirskjema som tidligere. Dette skjemaet finner du under «selvbetjening», «for utskrift og eksterne».

Her kan du søke om kommunal bolig:

Digitalt skjema (Husbanken)

Papirskjema i PDF (Skjemaportal)


Publisert: 06.03.2024 16.55.31
Sist endret: 25.06.2024 09.02