Bredbåndsutbyggingen

Her legger vi ut løpende informasjon om bredbåndsutbyggingen i kommunen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunestyrets vedtak i september 2020

Kommunestyret i Søndre Land vedtok i september 2020 å bevilge penger til utbygging av fiber til alle husstander utenfor de kommersielle utbyggingsområdene i kommunen. Det innebærer at alle husstander i Søndre Land skal ha tilgang til bredbånd innen utgangen av 2023.

Notat om bredbåndsutviklingen på Vestsida og Nordre Østbygda

Notat av 21.05.21 fra ordføreren til kommunestyrets medlemmer.

Her kan du lese notatet:

Notat vedr bredbåndsutviklingen på Vestsida og Nordre Østbygda

Her er en oppdatert oversikt over status for bredbåndsutbyggingen pr 29.04.21

Område

Utbygger

Status

Landåsbygda

Eidsiva bredbånd

Utbyggingsprosjekt startet. Ferdig desember 2022

Skjeskroken

Eidsiva bredbånd

Utbyggingsprosjekt startet. Ferdig juni 2022

Vestsida Nord

Eidsiva bredbånd

Under planlegging

Vestsida Sør

Eidsiva bredbånd

Under planlegging

Nordre Østbygda

Eidsiva bredbånd

Under planlegging. Ferdig utbygd 2.kvartal 2023

Bergegarda

Eidsiva bredbånd

Under planlegging. Ferdig utbygd 2.kvartal 2023

Hov Øst

Eidsiva bredbånd

Under planlegging. Ferdig utbygd 1.kvartal 2023

Halmrast - Enger

Telenor

Under planlegging. Ferdig utbygd 4.kvartal 2022

Fluberg – Hov

Eidsiva bredbånd

Under planlegging. Ferdig utbygd 1.kvartal 2023

Trevatn

Eidsiva bredbånd

Under planlegging. Ferdig utbygd 4.kvartal 2022

Kart over utbyggingsområdene:

 

Forsinkelse pr. februar 2021

Febr- 21:
Eidsiva Bredbånd A/S har meddelt kommunene Gjøvik og Søndre Land at de har forsinkelser i framdriften på strekking av fiberkabel.

Forsinkelsen berører områdene Landåsbygda, Lausgarda og Skjeskroken i Søndre Land og Vardal i Gjøvik. Forsinkelsen skyldes at flere av de gamle stolpene er i så dårlig forfatning at de må skiftes.

Kommunene og innkjøpsenheten i Gjøvik-regionen har i flere møter overfor Eidsiva bredbånd gitt uttrykk for at det er svært uheldig å få slike forsinkelser, og har uttrykt en sterk forventning om at forsinkelsene reduseres mest mulig.

I følge den opprinnelige planen skulle de to områdene i Søndre Land være ferdig innen utgangen av 2021. Per i dag ser planen ut som følger:

  • Lausgarda og Skjeskroken, ferdig utbygd innen første halvår 2022
  • Landåsbygda, ferdig utbygd innen utgangen av 2022

(Publisert 10.02.21)

Framdrift

Utbyggingen er allerede i gang i områdene Lausgarda, Skjeskroken og Landåsbygda.

De øvrige utbyggingsområdene er:

  • Vestsida nord
  • Vestsida sør
  • Nordre Østbygda
  • Bergegarda
  • Hov øst (over jernbanelinja)
  • Halmrast – Enger
  • Fluberg – Hov
  • Trevatn

(Publisert 02.12.20)


Publisert: 02.12.2020 10.46.14
Sist endret: 03.06.2021 15.22