Bredbåndsutbyggingen

Her legger vi ut løpende informasjon om bredbåndsutbyggingen i kommunen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunestyrets vedtak i september 2020

Kommunestyret i Søndre Land vedtok i september 2020 å bevilge penger til utbygging av fiber til alle husstander utenfor de kommersielle utbyggingsområdene i kommunen. Det innebærer at alle husstander i Søndre Land skal ha tilgang til bredbånd innen utgangen av 2023.

Her er en oppdatert oversikt over status for bredbåndsutbyggingen pr 24.03.21

Område

Utbygger

Status

Landåsbygda

Eidsiva bredbånd

Utbyggingsprosjekt startet. Ferdig desember 2022

Skjeskroken

Eidsiva bredbånd

Utbyggingsprosjekt startet. Ferdig juni 2022

Vestsida Nord

Eidsiva bredbånd

Under planlegging. Ny status 27.4

Vestsida Sør

Eidsiva bredbånd

Under planlegging. Ny status 27.4

Nordre Østbygda

Eidsiva bredbånd

Under planlegging. Ny status 27.4

Bergegarda

Eidsiva bredbånd

Planlegging ikke startet. Ny status 27.4

Hov Øst

Eidsiva bredbånd

Planlegging ikke startet. Ny status 27.4

Halmrast - Enger

Telenor

Under planlegging. Ny status innen 1.5

Fluberg – Hov

Eidsiva bredbånd

Planlegging ikke startet. Ny status 27.4

Trevatn

Eidsiva bredbånd

Planlegging ikke startet. Ny status 27.4

 

Forsinkelse pr. februar 2021

Febr- 21:
Eidsiva Bredbånd A/S har meddelt kommunene Gjøvik og Søndre Land at de har forsinkelser i framdriften på strekking av fiberkabel.

Forsinkelsen berører områdene Landåsbygda, Lausgarda og Skjeskroken i Søndre Land og Vardal i Gjøvik. Forsinkelsen skyldes at flere av de gamle stolpene er i så dårlig forfatning at de må skiftes.

Kommunene og innkjøpsenheten i Gjøvik-regionen har i flere møter overfor Eidsiva bredbånd gitt uttrykk for at det er svært uheldig å få slike forsinkelser, og har uttrykt en sterk forventning om at forsinkelsene reduseres mest mulig.

I følge den opprinnelige planen skulle de to områdene i Søndre Land være ferdig innen utgangen av 2021. Per i dag ser planen ut som følger:

  • Lausgarda og Skjeskroken, ferdig utbygd innen første halvår 2022
  • Landåsbygda, ferdig utbygd innen utgangen av 2022

(Publisert 10.02.21)

Framdrift

Utbyggingen er allerede i gang i områdene Lausgarda, Skjeskroken og Landåsbygda.

De øvrige utbyggingsområdene er:

  • Vestsida nord
  • Vestsida sør
  • Nordre Østbygda
  • Bergegarda
  • Hov øst (over jernbanelinja)
  • Halmrast – Enger
  • Fluberg – Hov
  • Trevatn

(Publisert 02.12.20)


Publisert: 02.12.2020 10.46.14
Sist endret: 24.03.2021 15.45