Bredbåndsutbyggingen

Her legger vi ut løpende informasjon om bredbåndsutbyggingen i kommunen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Status bredbåndsutbygging 9. januar 2024

Område

Utbygger

Ferdig

Landåsbygda

Eidsiva bredbånd

Desember 2022

Skjeskroken

Eidsiva bredbånd

Desember 2022

Halmrast - Enger

Telenor

Desember 2022

Fluberg – Hov

Eidsiva bredbånd

Februar 2023

Bergegarda

Eidsiva bredbånd

Oktober 2023

Trevatn

Eidsiva bredbånd

November 2023

Nordre Østbygda

Eidsiva bredbånd

Desember 2023

Hov Øst

Eidsiva bredbånd

Desember 2023

Vestsida Nord

Telenor

November 2023

Vestsida Sør

Telenor

Mai 2024

Status bredbåndsutbygging 10. november 2022

Område:

Utbygger:

Ferdigstilling:

Landåsbygda

Eidsiva bredbånd

Desember 2022

Skjeskroken

Eidsiva bredbånd

Desember 2022

Halmrast - Enger

Telenor

Desember 2022

Trevatn

Eidsiva bredbånd

Desember 2022

Hov Øst

Eidsiva bredbånd

Februar 2023

Fluberg – Hov

Eidsiva bredbånd

Februar 2023

Bergegarda

Eidsiva bredbånd

April 2023

Vestsida Nord

Telenor

Juli 2023

Vestsida Sør

Telenor

juli 2023

Nordre Østbygda

Eidsiva bredbånd

September 2023

Kommunestyrets vedtak i september 2020

Kommunestyret i Søndre Land vedtok i september 2020 å bevilge penger til utbygging av fiber til alle husstander utenfor de kommersielle utbyggingsområdene i kommunen. Det innebærer at alle husstander i Søndre Land skal ha tilgang til bredbånd innen utgangen av 2023.

--------------------------------------------------------------------

Fiberutbygging Vestsida - Oppdatert 20.01.2022

Telenor har informert om at de framskynder oppstart og gjennomføring av fiberutbyggingen på Vestsida. Største delen av Vestsida får tilgang til bredbånd allerede i slutten av 2022.

De som ønsker å bestille fibertilkobling digitalt kan gjøre det ved å bruke denne lenken

https://www.telenor.no/privat/internett/fiber/sondre-land/

I begynnelsen av februar vil husstandene på Vestsida også bli kontaktet av en selger fra Telenor.

Status for bredbåndsutbyggingen pr 20.01.2022

Område

Utbygger

Ferdigstilling

Landåsbygda

Eidsiva bredbånd

Utbyggingsprosjekt startet. Ferdig desember 2022

Skjeskroken

Eidsiva bredbånd

Utbyggingsprosjekt startet. Ferdig desember 2022

Halmrast - Enger

Telenor

Ferdig desember 2022

Vestsida Nord

Telenor

Under planlegging. Ferdig juli 2023.

Vestsida Sør

Telenor

Under planlegging. Ferdig juli 2023.

Nordre Østbygda

Eidsiva bredbånd

Under planlegging. Ferdig utbygd 2.kvartal 2023

Bergegarda

Eidsiva bredbånd

Under planlegging. Ferdig utbygd 2.kvartal 2023

Hov Øst

Eidsiva bredbånd

Under planlegging. Ferdig utbygd 1.kvartal 2023

Halmrast - Enger

Telenor

Under planlegging. Ferdig utbygd 4.kvartal 2022

Fluberg – Hov

Eidsiva bredbånd

Under planlegging. Ferdig utbygd 1.kvartal 2023

Trevatn

Eidsiva bredbånd

Ferdig Desember 2022

 

 

Kart over utbyggingsområdene:

Siste nytt om bredbåndsutbyggingen i Halmrast, Enger, Vestsida og Nordre Østbygda

25.august 2021:
Telenor har i dag meddelt at det er åpnet for digital bestilling av fiberbasert bredbånd for kunder i Halmrast og Enger. De vil senere i høst gjennomføre det de kaller «feltsalg» som innebærer at de oppsøker den enkelte husstand i området. Utbyggingen i Halmrast og Enger skal ferdigstilles høsten 2022.

Samtidig er det i dag inngått kontrakt med Telenor om fiberutbygging på Vestsida. Området skal etter planen være ferdig utbygd høsten 2023. Tatt i betraktning den usikkerheten som oppstod da Eidsiva Bredbånd trakk seg fra kontrakten om utbygging av dette område, er det gledelig å konstatere at vi har fått en avtale med Telenor som innebærer at planleggingen av prosjektet kan starte allerede inneværende år.

Når det gjelder Nordre Østbygda er det slik at den opprinnelige avtalen med Eidsiva Bredbånd står ved lag etter at det ikke kom inn noen innsigelser etter utlysning. Området skal være ferdig utbygd med fiber i løpet av våren 2023.

Notat om bredbåndsutviklingen på Vestsida og Nordre Østbygda

Notat av 21.05.21 fra ordføreren til kommunestyrets medlemmer.

Her kan du lese notatet:

Notat vedr bredbåndsutviklingen på Vestsida og Nordre Østbygda

Status for bredbåndsutbyggingen pr 29.04.2021

Område

Utbygger

Status

Landåsbygda

Eidsiva bredbånd

Utbyggingsprosjekt startet. Ferdig desember 2022

Skjeskroken

Eidsiva bredbånd

Utbyggingsprosjekt startet. Ferdig juni 2022

Vestsida Nord

Telenor

Under planlegging. Ferdig utbygd høsten 2023.

Vestsida Sør

Telenor

Under planlegging. Ferdig utbygd høsten 2023.

Nordre Østbygda

Eidsiva bredbånd

Under planlegging. Ferdig utbygd 2.kvartal 2023

Bergegarda

Eidsiva bredbånd

Under planlegging. Ferdig utbygd 2.kvartal 2023

Hov Øst

Eidsiva bredbånd

Under planlegging. Ferdig utbygd 1.kvartal 2023

Halmrast - Enger

Telenor

Under planlegging. Ferdig utbygd 4.kvartal 2022

Fluberg – Hov

Eidsiva bredbånd

Under planlegging. Ferdig utbygd 1.kvartal 2023

Trevatn

Eidsiva bredbånd

Under planlegging. Ferdig utbygd 4.kvartal 2022

Kart over utbyggingsområdene:

Forsinkelse pr. februar 2021

Febr- 21:
Eidsiva Bredbånd A/S har meddelt kommunene Gjøvik og Søndre Land at de har forsinkelser i framdriften på strekking av fiberkabel.

Forsinkelsen berører områdene Landåsbygda, Lausgarda og Skjeskroken i Søndre Land og Vardal i Gjøvik. Forsinkelsen skyldes at flere av de gamle stolpene er i så dårlig forfatning at de må skiftes.

Kommunene og innkjøpsenheten i Gjøvik-regionen har i flere møter overfor Eidsiva bredbånd gitt uttrykk for at det er svært uheldig å få slike forsinkelser, og har uttrykt en sterk forventning om at forsinkelsene reduseres mest mulig.

I følge den opprinnelige planen skulle de to områdene i Søndre Land være ferdig innen utgangen av 2021. Per i dag ser planen ut som følger:

  • Lausgarda og Skjeskroken, ferdig utbygd innen første halvår 2022
  • Landåsbygda, ferdig utbygd innen utgangen av 2022

(Publisert 10.02.21)

Framdrift

Utbyggingen er allerede i gang i områdene Lausgarda, Skjeskroken og Landåsbygda.

De øvrige utbyggingsområdene er:

  • Vestsida nord
  • Vestsida sør
  • Nordre Østbygda
  • Bergegarda
  • Hov øst (over jernbanelinja)
  • Halmrast – Enger
  • Fluberg – Hov
  • Trevatn

(Publisert 02.12.20)


Publisert: 02.12.2020 10.46.14
Sist endret: 09.01.2024 10.56