Motorferdselforskrift for vann- og vassdrag i Søndre Land med Randsfjorden

Kommunestyret vedtok ny forskrift om motorferdsel på vann- og vassdrag i Søndre Land kommune den 15.3.2021.  Forskriften har en egen del for Søndre Land kommune sine småvann, og en annen del som forsøksvis er lik for alle kommunene rundt Randsfjorden.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Utdrag av regler for Randsfjorden:

I Randsfjorden er prinsippet om femknops fartsgrense i 100-meterssona er videreført.  I tillegg er det lagt inn en større sone; 250 - meter utenfor større badeplasser der fem knop er største tillatte hastighet. 

Vannskuter er tillatt på samme måte som andre fartøy i Randsfjorden.

Søndre og Nordre Land kommune har egne regler for Randsfjordens øvrige soner:

Motorferdsel med hytte/brakke/campingvogn/brygge som står på flåte eller pongtonger er ikke tillatt. Med motorferdsel menes fremdrift med egen motor og/eller sleping med annet fartøy.

Oppankring/fortøyning eller lignende av båt, husbåt,
hytte/brakke/campingvogn som står på flåte eller pongtonger innenfor 5-knopsonene er ikke tillatt for mer enn to døgn. Regelen gjelder ikke oppankring etter avtale med grunneier.

Søndre Land kommune vann og vassdrag:

Ferdsel med vannskuter og lignende er forbudt på alle vann og vassdrag i Søndre Land kommune, med unntak av Randsfjorden.

Trevatna er større enn to kvadratkilometer, og her tillates motorferdsel med båt med motor på inntil 9,9 hestekrefter.

  • 75-metersone med fem knop hastighet langs land
  • Fem knop er største tillatte hastighet i en 75 meter bred sone langs land, øyer og holmer i hele Trevatna
  • Maksimal hastighet utenfor 75 – metersonen er åtte knop

§ 5 Regler for bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn to kvadratkilometer:

For følgende vann, mindre enn to kvadratkilometer i Søndre Land: Landåsvatnet, Lomsjøen, Kvitingen, Storsandungen, Grevssjøen, Buvatnet, Øyvatnet og Krokvatnet, tillates bruk av båt med elektrisk motor når formålet er å nytte fiskerettigheter, eller utføre godkjent fiskekultiveringsarbeid i vannene.

Fem knop er fartsgrense for bruk av båt med elektrisk
motor i de nevnte vannene. Økt og mer effektiv bruk av fiskerettigheter er særlige grunner som kommunen imøtekommer med denne regelen.

Se hele forskriften her: 

Forskrift om motor- og luftfartøyferdsel i vann og vassdrag, Søndre Land kommune

Kart:

Revidert kart Randsfjorden sør 2021

Revidert kart nord 2021


Publisert: 25.06.2021 15.12.08
Sist endret: 05.08.2021 14.51