Kommuneskogens enkle utleiehytter

Søndre Land kommunale skoger har fire enkle hytter til utleie og Enger Vel leier ut hytta "Bamsebo"

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


- "Mærithytta", med adresse Damvegen 30, FALL ØSTSIDA

Den automatiske bommen kan låses opp med vanlig nøkkel, som finnes på nøkkelknippet til hytta. Nøkkelhull på høyre side av bom når du kjører inn til hytta.

Enkel standard, skogshusvær.  Billig leie, da du må vaske selv, og ha med alt av eget sengetøy.

Kokekar, bestikk og servise finner du i hytta. Ved skal også være inkludert i leie.

To rom med strøm, kjøleskap og kokeplater. Vedfyring. Utedo.

Ligger helt ned til Trevatna. Køyesenger med fire sengeplasser.

 

- "Krokvasshytta", med adresse: Krokvassvegen 500, VESTSIDA

Leie inkluderer ikke betaling av bomavgift for å komme til hytta.

Enkel standard, skogshusvær.  Billig leie, da du må vaske selv, og ha med alt av eget sengetøy.

Kokekar, bestikk og servise finner du i hytta. Ved skal også være inkludert i leie.

Ikke strøm, eller vann. Utedo. Gassbluss med propan og vedfyring.

Hytta ligger ned til Krokvatn.  Køyesenger med fire, eventuelt fem sengeplasser.

 

- "Piggerud", med adresse: Gjærsjøvegen 561, ENGER ØSTSIDA

Leie inkluderer ikke betaling av bomavgift for å komme til hytta.

Enkel standard, skogshusvær.  Billig leie, da du må vaske selv, og ha med alt av eget sengetøy.

Kokekar, bestikk og servise finner du i hytta. Ved skal også være inkludert i leie.

Ikke strøm, eller vann. Utedo. Gassbluss med propan og vedfyring.

Hytta ligger i krysset mellom Gjærsjøvegen og Leikmyrvegen på Øståsen mot grensa til Gran kommune. Bilveg helt fram til hytta. Seks sengeplasser.

 

- "Snøploghytta", med adresse: Varpdalsvegen 600, ENGER ØSTSIDA

Leie inkluderer ikke betaling av bomavgift for å komme til hytta.

Enkel standard, skogshusvær.  Billig leie, da du må vaske selv, og ha med alt av eget sengetøy.

Kokekar, bestikk og servise finner du i hytta.

Ikke strøm, eller vann. Utedo og vedfyring. Et lite rom med to sengeplasser.

Hytta ligger ca. 600 meter langs sti som går av fra parkering på velteplass langs Varpdalsvegen.

 

- Enger Vel disponerer og leier ut "Bamsebo"

med adresse: Varpdalsvegen 812, ENGER ØSTSIDA

Kontakt Juel Sagbakken mobil: 950 47 876 for å avtale leie.

Leie inkluderer ikke betaling av bomavgift for å komme til hytta.

Hyttestandard, du må vaske etter deg selv og ta med alt av sengetøy.

Kokekar, bestikk og servise finner du i hytta. Ved til vanlig bruk skal finnes på hytta.

Ikke innlagt strøm eller vann.  Utedo og vedfyring. To rom med til sammen seks sengeplasser.

Hytta ligger ca. 900 meter fra enden av Varpdalsvegen, du må gå fra enden av Varpdalsvegen, på vestsida av Langtjern for å komme fram til Bamsebo.


Soverom med fire senger


Stua


To senger inn mot kjøkkenet


Utsikt fra veranda mot Langtjern

- REGLEMENT VED UTLEIE AV KOMMUNENS HYTTER

§1     Formål

Hytter eid av søndre Land kommuneskog leies ut, fortrinnsvis til kommunens innbyggere 

 

§2       Bestilling til anette.sand@sondre-land.kommune.no eller epost@sondre-land.kommune.no

Bestillinger kan gjøres for 1 år fram i tid, ikke lenger. Bestillinger mottas fortløpende etter prinsippet: Først til mølla, først malt. Unntak: All bruk i forbindelse med kommuneskogens drift har førsteprioritet. Ved flere samtidige etterspørrere for samme periode, prioriteres innenbygds før utenbygds og flest leiedøgn. I jaktperiodene prioriteres utleie i denne forbindelse.

 

§3       Utleieperioder

Åremålsleie er utelukket, dette for å gi best mulig tilbud til alle. Hyttene leies ikke ut for kun dagsbruk. (Unntak for kommunens egen bruk. Bruk i kommunal sammenheng utløser ikke leie.)

I periode 1)  01.11 - 15.03 : 21 dager sammenhengende er maksimum utleietid. 

I periode 2)  16.03 - 31.10 : 14 dager sammenhengende er maksimum utleietid.

Unntak: Under ordinær elgjakt kan hyttene leies for hele jaktperioden.

 

§4       Priser / Betaling

Det kreves leie pr. natt fra nøkkelen hentes hos kommuneskogbestyrer, til avlevering hos kommuneskogbestyrer.  Beløpet betales på tilsendte giro i etterkant av leien.

Differensiert leie for periode 1 og 2: 

Leie inntil 14 døgn betales pr. natt.  Sammenhengende leie over 15 døgn betales pr. natt første 14 døgn, deretter ½ pris for overskytende netter. Oppdaterte leiepriser for 2023:

Elgjakt betales med 2500 kr for de første 14 døgn, deretter ½ pris for overskytende netter.

Mærithytta:                        kr. 250 pr. natt (inkl. strøm)

Piggerud:                          kr. 190 pr. natt

Krokvasshytta:                 kr. 190 pr. natt (i tillegg 50 kroner i bompenger for to døgn, deretter 50 kr i bompenger pr døgn)

Snøploghytta:                   kr.   0 - 90 pr. natt          

 

§5       Leietakers ansvar

Nøkkelen kvitteres ut hos kommuneskogbestyrer. Den som kvitterer ut, er ansvarlig for at:

  • Nøkkelen leveres tilbake uten ugrunnet opphold.
  • Bomavgift på benyttede veger betales.
  • Låste eller lukkede bommer blir låst / lukket etter leietakers passering.
  • Hytte-reglementet er fulgt, og at hytta er ryddet og vasket ved avreise.
  • Eventuelle ødeleggelser / skader utover normal slitasje rapporteres bestyrer.
  • Betaling for oppholdet skjer innen fastsatt frist.

 

§6       Praktiske forhold

Det kan ikke påregnes vegforbindelse vinterstid.  Skogsbilvegene blir kun brøytet i forbindelse med ordinær skogsdrift.  Det enkleste av dekketøy og kokekar skal finnes på alle hyttene.

 

§7       Kommuneskogbestyrers myndighet

For å gjøre hyttereglementet formålstjenlig, har kommuneskogbestyrer myndighet til å dispensere fra reglene i enkeltstående tilfelle. 

 

§8       Tvister      

Ved tvister mellom kommuneskogbestyrer og utleier, går saken til kommuneskogens politiske organ for avgjørelse.     

 

Reglementet er sist revidert i 2024.


Publisert: 05.04.2024 11.03.36
Sist endret: 22.04.2024 10.43