Fangstrapportering for ørret og røye i Randsfjorden

Statsforvalteren er avhengig av god rapportering av ørret -  og røyefangst i Randsfjorden for å ha et godt grunnlag for sin forvaltning. Under finner du forskjellige måter å rapportere din fangst på.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Statsforvalteren sier følgende om rapportering:

Rapportering kan skje elektronisk:

Link til elektronisk skjema

Dersom det er ønskelig å sende fangstrapport på papir, finnes fangstrapporteringsskjemaet i utskrivbart format, se nederst på denne siden.  

Du finner også skjemaene under «fangstregistreringer» til høyre på statsforvalterens hjemmeside. Her finnes også fangstrapporteringsskjema for stang- og garnfiske i Dokka-Etna. Lenke: Bedrebruk

Dersom du ønsker tilsendt rapportskjema (inkl. ferdig frankert svarkonvolutt), ta kontakt med Ine, så får du det tilsendt. Ine Cecilie Jordalen Norum på e-post: fmopicj@statsforvalteren.no

Returnerte og korrekt utfylte rapporteringsskjemaer er med i trekningen av et gavekort på 3 500,- på SkittFiske (fysisk- og nettbutikk).

Skjema rapportering


Publisert: 25.06.2021 15.10.23
Sist endret: 05.08.2021 14.53