Valg 2019

Her finner du informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019. Siden oppdateres etter hvert som ny informasjon foreligger.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

VALGRESULTATER I SØNDRE LAND

Valgdeltakelse: 60,13%

Valgresultater:

Her er valgstyrets møtebøker som viser detaljene fra kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i Søndre Land:

Valgstyrets møtebok kommunestyrevalget

Valgstyrets møtebok fylkestingsvalget

Det nye kommunestyret:

Arbeiderpartiet:
1. Anne Hagenborg
2. Birgitte Rosenberg
3. Roger Fløttum
4. Jon Odden
5. Kjell Erik Stabekk
6. Erik Hagaseth Haug
7. Sander Vestby
8. Anne Eli Olsby Hoff
9. Mona Bjerke Hansen
 
Søndre Land Bygdeliste:
1. Erik Bjørnsveen
2. Ola Askvig
3. Tom Sørhagen
4. Thomas Sørsveen
5. Kari Marie Hammerstad
 
Senterpartiet:
1. Mona Tønnesland Tholin
2. Geir Martin Steinsli
3. Gudbrand Engelien
4. Lars Arnstein Grime
 
Høyre:
1. Rune Selj
2. Ann Kristin Dybhavn
3. Inger Lise Sveum-Aasbekken
4. Knut Fremstad
 
Sosialistisk Venstreparti:
1. Helge Røyne
Rødt:
1. Elin Aarum
Venstre:
1. Juel Sagbakken
 
VARAREPRESENTANTER:
Arbeiderpartiet:
1. Kari Nereng
2. Ali Isse Geele
3. Geir Lappen Haugerud
4. Oddbjørn Solhaug
5. Kato Wollseth
6. Wenche Boehm Svendstad
7. Mona Haug Ludvigsen
8. Gerd Margot H. Michaelsen
9. Kirsten Eva Male
10. Birgit Henriksrud
11. Frank Tore Bang Andersen
 
Søndre Land Bygdeliste:
1. Kari Ohren Nordraak
2. Bjørg Wenche Horn
3. Kine Boye Sørhagen
4. Gudbrand Hammerstad
5. Stein Egil Syversen
6. Lars Bjørnsveen
7. Linda Søreng
8. Hild-Karin Nilssen
 
Senterpartiet:
1. Ida Flatlien
2. Guro Engelien Flattum
3. Mari Hauger Granheim
4. Paul Øksne
5. Øyvind Nereng
6. Endre Granum
7. Anita Åsødegård
 
Høyre:
1. Kenneth Skarås
2. Henrik Stenseth Engebakken
3. Geir Heimdahl
4. Egil Magne Løksa
5. Tone Nordraak
6. Eva Røste Bjerke
7. Ole Christian Dalby
 
Sosialistisk Venstreparti:
1. Wenche Enger
2. Torunn Midteng Vik
3. Magnus Nygård
4. Kai Werner Evensen
 
Rødt:
1. Tom Arne Jansen
2. Øyvind Norman Hansen
3. Dag Lindbråten
4. Anne Singstad
 
Venstre:
1. Per Espen Eid
2. Arne Vegard Sløttet
3. Shahid Umar Nasir
4. Dagfrid Landsverk

Klageadgang

I henhold til Kommunelovens §13-2 kan alle som har stemmerett klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av kommunestyrevalget. Eventuell klage må da stiles til valgstyret i Søndre Land innen 17.09.19.


STEMMESTEDER I SØNDRE LAND

I Søndre Land kommune kan du stemme på følgende steder. Du velger selv hvor du vil stemme:

• Hov krets (omfatter Hov, Fall, Grime, Trevatn): Rådhuset i Hov, servicetorget

• Odnes krets (omfatter Odnes, Fluberg, Nes, Landåsbygda): Odnes skole, gymsalen

• Vestsida krets (omfatter Vestsida unntatt Nes): Vestsida oppvekstsenter, gymsalen

Åpningstider alle steder er:
Søndag 8.september kl.14-18
Mandag 9.september kl.10-19

HUSK Å TA MED GYLDIG LEGITIMASJON OG GJERNE VALGKORTET

                                                                                                  Valgstyret


Forhåndsstemming

Fra og med 12.august til og med 6.september kan du forhåndsstemme i servicetorget på rådhuset i Hov. Åpningstiden er mandag-fredag kl.08:00 – 15:30. Du ha med deg gyldig legitimasjon. Fint hvis du også har med deg valgkortet du har fått i posten.

Dersom du ikke kan komme til valglokalet på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke om å få stemme hjemme. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det to godkjente stemmemottakere fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der.  Frist for å søke om dette er mandag 02.09.19.

Dersom du bor på en av institusjonene Hovli eller Landaasen vil kommunens valgfunksjonærer besøke disse slik at du kan forhåndsstemme der. Informasjon om dette gis på den enkelte institusjon.

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens Kommunestyre- og fylkestingsvalg 
må du stå oppført i manntallet. Manntallet for Søndre Land kommune 
er lagt ut til alminnelig ettersyn fra onsdag 10.juli og blir liggende ute 
til og med valgdagen 9.september. Manntallet legges ut i servicetorget 
på rådhuset og på biblioteket i Hov. Dersom du er bortreist på valgdagen kan du forhåndsstemme i servicetorget på rådhuset i perioden 12.august til 6.september.

Dersom du ikke er oppført i manntallet kan du i visse tilfeller søke om å bli oppført. Mer informasjon finner du på Valgdirektoratets sider. Her finner du også skjema for å søke.

Tidligstemmegivning

Dersom du er bortreist på valgdagen og heller ikke har mulighet til å forhåndsstemme i forhåndsstemmeperioden som er fra 12.august til 6.september, kan du likevel få avlagt forhåndsstemme i tidligstemmeperioden som starter mandag 1.juli og varer fram til og med 9.august.

Tidligstemmegivningen foregår i servicetorget på rådhuset.
Ta kontakt med servicetorget på telefon 611 26 400
eller epost@sondre-land.kommune.no

Husk å ta med godkjent legitimasjon.

                                

Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019

I henhold til Valglovens § 6-7 legges de offisielle/Valgstyrets godkjente valglister, til kommunestyrevalget i Søndre Land kommune, ut til offentlig gjennomsyn på kommunens nettsider og i servicetorget på rådhuset.

I henhold til Valglovens § 6-8 må eventuelle klager eller krav om endring av Valgstyrets endelig godkjente valglister fremsettes innen 15.06.19, og sendes Valgstyret, Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov eller epost@sondre-land.kommune.no.

Godkjente valglister

Registrering av partilister

Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Mer informasjon og mal finner du på valgdirektoratets nettsider.

 

Frist for innlevering av liste til kommunestyrevalget:

Listeforslag må være kommunen i hende senest 1. april 2019 kl. 12.00.

Forslaget kan leveres i kommunens servicetorg, sendes på epost@sondre-land.kommune.no eller i posten til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov.

Partiene gjøres oppmerksom på at fristen for å trekke listeforslaget er 23.04.19.

Senterpartiet

SV - Sosialistisk Venstreparti

Arbeiderpartiet

Søndre Land Bygdeliste

Høyre

Venstre

Miljøpartiet De Grønne

Kristelig Folkeparti

Rødt

Ofte stilte spørsmål om valget

Klikk her: Her finner du mer informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Valgstyret

Det er formannskapet som er kommunens valgstyre. Informasjon om valgstyrets medlemmer, møtene i valgstyret og saker som er behandlet, finner du her.


Publisert: 08.01.2019 13.09.49
Sist endret: 18.09.2019 08.24