Valg 2021

Her finner du informasjon om Stortings- og Sametingsvalget 2021 som er søndag 12. og mandag 13. september. Siden oppdateres etter hvert som ny informasjon foreligger.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Valgresultater fra Søndre Land - Stortingsvalget 2021

Valgresultater fra Søndre Land etter at 100% av stemmene er talt opp:

 

Dersom du er interessert i detaljer fra opptellingen legger vi ut hele møteboken fra valgstyret her:

Valgresultater fra andre kommuner finner du på: Valgresultater.no

STEMMESTEDER I SØNDRE LAND

I Søndre Land kommune kan du stemme på følgende steder.

Du velger selv hvor du vil stemme:

 • Rådhuset i Hov, servicetorget
 • Odnes skole, gymsalen
 • Vestsida flerbrukshus, gymsalen

Åpningstider alle steder er:
Søndag 12.september kl.12-18
Mandag 13.september kl.10-20

HUSK Å TA MED GYLDIG LEGITIMASJON OG GJERNE VALGKORTET

                                                                           Valgstyret

 

Forhåndsstemming

Fra og med 10.august til og med 10.september kan du forhåndsstemme i servicetorget på rådhuset i Hov. Åpningstiden for forhåndsstemming er mandag-fredag kl.08:00 – 15:30. Torsdagene 02.09 og 09.09 er det langåpent til kl.18:00. Du må ha med deg gyldig legitimasjon. Fint hvis du også har med deg valgkortet du har fått tilsendt.

Dersom du er i koronakarantene og vil forhåndsstemme må du ta kontakt og gjøre avtale på telefon 611 26 400. Forhåndsstemmingen for denne gruppen foregår i kommunestyresalen med inngang fra rådhusets vestside.

Dersom du ikke kan komme til valglokalet på grunn av sykdom, uførhet eller koronakarantene, kan du søke om å få stemme hjemme. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det to godkjente stemmemottakere fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der. Frist for å søke om dette er mandag 06.09.19.

De som eventuelt havner i koronakarantene etter denne dato og fram til fredag 10.09.21 kl.15:30 bes om ta kontakt med valgansvarlig Knut Viset på telefon 917 28 602.

De som er i isolasjon grunnet koronasmitte må stemme hjemmefra. Frist for å melde fra om dette er fredag 10.09 kl.10:00. Personer som eventuelt blir smittet - og nærkontakter til disse - etter denne fristen og fram til mandag 13.09.21 kl.10:00, kan ringe valgansvarlig Knut Viset på telefon 917 28 602.

Dersom du bor på en av institusjonene Hovlitunet eller Landaasen vil kommunens valgfunksjonærer besøke disse slik at du kan forhåndsstemme der. Informasjon om dette gis på den enkelte institusjon.

Dersom du er registrert i sametingsmanntallet og vil stemme ved Sametingsvalget kan du ikke stemme på valgdagen, kun forhåndsstemme. Det gjør du i servicetorget på rådhuset i Hov.

                                                                                     Valgstyret

 

Nå får du digitalt valgkort

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens Stortingsvalg må du stå oppført i manntallet. Manntallet for Søndre Land kommune er lagt ut til alminnelig ettersyn fra mandag 12.juli og blir liggende ute
til og med valgdagen 13.september. Manntallet legges ut i servicetorget på rådhuset og på biblioteket i Hov.

Dersom du er bortreist på valgdagen kan du forhåndsstemme i servicetorget på rådhuset i perioden 10.august til 10.september.

                                                                                    Valgstyret

Tidligstemmegiving

Til høsten er det Stortingsvalg søndag 12. og mandag 13.september.
Dersom du er bortreist på valgdagen og heller ikke har mulighet til å
forhåndsstemme i forhåndsstemmeperioden som er fra 10.august til
10.september, kan du likevel få avlagt forhåndsstemme i tidligstemmeperioden som starter torsdag 1.juli og varer fram til og med 9.august.

Tidligstemmegivingen foregår i servicetorget på rådhuset.
Ta kontakt med servicetorget på telefon 611 26 400
eller epost@sondre-land.kommune.no for å bestille tid (smittevernhensyn).
Husk å ta med godkjent legitimasjon.
                                                                     Valgstyret

 

Viktig informasjon om Stortingsvalget 2021

Søndag 12. og mandag 13. september 2021 er det stortingsvalg. For å kunne stemme, må du både ha stemmerett og stå innført i manntallet i en kommune.

Den som vil avgi stemme til sametingsvalget kan gjøre det i forhåndsstemmeperioden fra 10. august frem til 10. september 2021. Informasjon om registrering i sametingets valgmanntall fremgår under.

Stemmerett

Stemmerett ved stortingsvalget har:

 • norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av 2021
 • du som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven 53
 • du som er/har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Valgkort og legitimasjon

Du vil få valgkort knyttet til den kommunen du er folkeregistrert i 30. juni 2021. De fleste vil få et digitalt valgkort. Er du ikke en aktiv bruker av ID-porten eller har reservert deg mot digital post vil du motta valgkort i posten som før.

Ta med legitimasjon og valgkort når du skal stemme. Godkjent legitimasjon må inneholde velgerens navn, personnummer og bilde, for eksempel pass, førerkort og bankkort med bilde.

 

Hvor kan du stemme?

På valgkortet finner du informasjon om hvilket valglokale du hører til, ut i fra stemmekretsen du bor i. Åpningstider er oppgitt på valgkortet. Ved forhåndsstemming kan du velge et tilgjengelig valglokale over hele landet. På valgdagene kan du stemme i et av valglokalene i kommunen som står på valgkortet.

 

Tidligstemming

De som ikke kan avgi stemme i forhåndsstemming eller ordinært valgting, kan ta kontakt med kommunen for å avtale tidligstemming fra og med 1. juli til og med 9. august 2021.

 

Forhåndsstemming

Alle velgere som har anledning til det, oppfordres til å benytte muligheten til forhåndsstemming. Det foregår på mange steder i kommunen i perioden fra 10. august til og med 10. september 2021. I begynnelsen av august vil det bli kunngjort hvor og når det kan avgis forhåndsstemmer.

 

Manntallet for Stortingsvalget og Sametingsvalget

Manntallet viser hvem som har stemmerett. Det er folkeregisteradressen pr. 30. juni 2021 som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet fra en kommune til en annen etter 30. juni i år, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Da kan du, på valgdagen, bare stemme i den kommunen du flyttet fra, men du kan forhåndsstemme der du oppholder deg frem til fredag 10. september. Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp. Begrunnet krav om retting (klage), må fremmes skriftlig til valgstyret i Gran kommune. Nedenfor finner du oversikt over hvor manntallet blir lagt ut.

 

Registrering i Sametingets valgmanntall

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Du kan ikke registrere andre og andre kan ikke registrere deg. På sametingets nettsider finner du informasjon om innmelding via internett eller med papirskjema: www.sametinget.no

Sametingets nettside gir informasjon om hvem som kan registrere seg i valgmanntallet:

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

 1. har samisk som hjemmespråk, eller
 2. har eller har hatt foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre med samisk som hjemmespråk, eller
 3. er barn av person som står eller har stått i manntallet, kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge. Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registre seg i valgmanntallet dersom de står innført i folkeregisteret i Norge de tre siste årene før valgdagen. Står du ikke i samemanntallet, se www.sametinget.no

 

Utleggelse av manntallene

Manntallene blir ferdige i tidsrommet 10. til 15. juli, og vil deretter bli lagt ut på følgende steder og være tilgjengelige fram til valgdagen, sammen med valgstyrets- og sametingets kontaktinformasjon:

 • Servicetorget, rådhuset i Hov
 • Biblioteket i Hov

Valgstyre og stemmestyrer

Det er formannskapet i Søndre Land som er valgstyre. På vår innsynsportal kan du se møter og saker som er behandlet av valgstyret.

Stemmestyrer
Det er et stemmestyre for hver valgkrets i kommunen. Valgkretsene er Hov, Odnes og Vestsida. I år er det i tillegg et reservestemmestyre i tilfelle vi blir utsatt for et stort korona-smitteutbrudd på valgdagene. Det vil da bli opprettet et valglokale i Søndre Land-Hallen der de som er i karantene kan avgi sin stemme. Smittede personer i isolasjon kan stemme hjemmefra ved at de får besøk av valgfunksjonær iført smittevernbekledning.

Stemmestyrene:

Valgstyret oppnevner følgende medlemmer, herunder leder og nestleder til de aktuelle stemmestyrene:

Hov:

· Karin Sætra, Fall – leder
· Hans Olav Søreng, Fall – nestleder
· Sigmund Sand, Enger
· Lars Granum, Fall
· Åsa Elin Askvik, Fall
· Sven Sandvik, Hov
· Kari Volden, Fall
· Arvid Ege, Hov

Varamedlemmer:
· Halvard Hauger, Fall

Odnes:

· Ove Hagenborg, Hov - leder
· Liv Hellerud Sløttet, Fluberg - nestleder
· Torger Odden, Fluberg
· Inger Marie K. Sollien, Vestsida

Varamedlemmer (i rekkefølge):
· Astrid Hagenborg, Hov
· Anna Brit Nygård, Odnes
· Thorleif Nereng, Odnes


Vestsida:

· Kari Flatlien - leder
· Odd Fjone – nestleder
· Peggy Briskodden

Varamedlemmer (i rekkefølge):
· Jan Erik Sørengen
· Synnøve Engelien
· Terje Odden


Reserve-stemmestyret:

· Anne Eli Olsby Hoff - leder
· Dag Lindbråten - nestleder
· Ann Kristin Dybhavn

Varamedlemmer:
· Kari Marie Hammerstad
· Wenche Enger


Publisert: 28.06.2021 13.43.27
Sist endret: 15.09.2021 09.20