Kommunale reglement

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Reglement for politiske utvalg

Reglement for kommunestyret

Reglement for formannskapet

Reglement for komiteene

Reglement for partssammensatt utvalg

Reglement for viltnemnda

Reglement for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Reglement for eldrerådet

Reglement for Søndre Land ungdomsråd

Reglement for kontrollutvalget i Søndre Land kommune

Andre reglementer:

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte

Politisk delegeringsreglement

Administrativt delegeringsreglement

Forskrift om godtgjøring til folkevalgte (Norsk Lovtidende)

Økonomi- og finansreglement

Reglement for anskaffelser

Oppfølging av trusler, hets, sjikane og hatefulle ytringer mot folkevalgte - folkevalgt rutine


Publisert: 19.02.2018 13.52.09
Sist endret: 22.02.2024 13.04