Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Regionrådet for Gjøvikregionen

Regionrådet for Gjøvikregionen består av 3 politikere fra hver av de 5 kommunene i regionen, i tillegg 2 fylkespolitikere fra OFKs administrasjon. Regionrådsleder er en av ordførerne i regionen og velges for ett år om gangen. Regionrådet ledes administrativt av regionkoordinator som har kontor på Gjøvik.

Oppland Fylkeskommune og kommunene i Gjøvikregionen har inngått en partnerskapsavtale og fordeler årlig partnerskapsmidler der en fireårig utviklingsplan: Strategisk plan for Gjøvikregionen er retningsgivende for innsatsområdene men, Handlingsplanen for Gjøvikregionen er det styrende for den årlige tildelingen.

Politisk samarbeid

Det politiske samarbeidet mellom kommunene og mellom kommunene og OFK skal bl.a:

  • Synliggjøre Gjøvikregionens muligheter overfor næringsliv og etablerere
  • Skape en arena og møteplass for politikere og administrasjon i de 5 kommunene
  • Oppnå et bedre tjenestetilbud ved mer effektiv bruk av kommunenes ressurser gjennom å utnytte stordriftsfordeler. Samarbeid på tvers av kommunegrenser skal styrke fagmiljøer, redusere sårbarhet og bedre rekrutteringen av kvalifisert arbeidskraft.
  • Styrke kommunene i regionen overfor statlige og fylkeskommunale myndigheter*
    *Partnerskapsavtale mellom OFK og regionrådet pålegger partene å samarbeide om regionale utviklingstiltak for regionen.

Regionrådets medlemmer

Gjøvik: Bjørn Iddberg, Finn Olav Rolijordet, Anne Bjertnes
Nordre Land: Ola Tore Dokken, Liv Solveig Alfstad, Tove Beate Haug
Søndre Land: Terje Odden, Mona Tønnesland Tholin, Erik Bjørnsvee
Vestre Toten: Leif Waarum, Hege Eriksen, Elin Synnøve Solberg
Østre Toten: Guri Bråthen, Lene Melbye, Tove Beate Karlsen
Oppland fylkeskommune: Even A. Hagen, Thorleif Bang

Saksdokumenter til møtene i rådet

Saksdokumentene for regionrådet kan du finne på Gjøvik kommunes nettsider. Her er lenke.


Publisert: 11.06.2018 14.32.38
Sist endret: 11.07.2018 16.51