Rådmannens ledergruppe

Rådmannens ledergruppe består av rådmannen, fire kommunalsjefer, plansjef, stabssjef og kommunikasjonssjef

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rådmannsfunksjonen i Søndre Land kommune har det overordnede ansvaret for tjenestene kommunen leverer, overordnet planlegging herunder beredskapsarbeidet og det mer utadrettede samspillet med lokalsamfunn/bruker og andre offentlige forvaltningsnivåer.

Rådmannens viktigste oppgaver er:

  • Legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet.
  • Styre og utvikle forvaltning, tjenester og tilbud.
  • Styre og utvikle organisasjonen

Du kan kontakte rådmann Arne Skogsbakken på telefon 992 75 731


Rådmann Arne Skogsbakken

Rådmannens ledergruppe:

Kommunalsjef mestring og velferd
Therese Alm Ludvigsen, telefon 971 37 652

Kommunalsjef skole
Håvard Eriksen, telefon 997 04 539

Kommunalsjef barnehage
Inger Hagen, telefon 950 87 900

Kommunalsjef lokalsamfunn
Pål Rønningen, telefon 992 54 040

Plansjef
Knut Åge Berge, telefon 974 65 759

Stabssjef
Tonje Haugen Stenseth, telefon 476 63 990

Kommunikasjonssjef
Kjeld Dag Svendsen, telefon 907 94 028

 


Rådmannens ledergruppe i Søndre Land kommune, fra v.: Plansjef Knut Åge Berge, kommunikasjonssjef Kjeld Dag Svendsen, kommunalsjef mestring og velferd Randi Marta Berg (sluttet), kommunalsjef lokalsamfunn Pål Rønningen, rådmann Arne Skogsbakken, stabssjef Tonje Haugen Stenseth, kommunalsjef skole Håvard Eriksen, kommunalsjef barnehage Inger Hagen.


Publisert: 19.02.2018 08.32.12
Sist endret: 04.01.2022 09.35