Politisk organisering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Andre styrer, råd og utvalg og representasjoner

Valg av representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalgene i skoler og barnehager (Velges av Komité for Oppvekst)

Barnehage/skole Medlem Varamedlem
Hov barnehage Therese Vangstad  Erik Bjørnsveen
Grettegutua barnehage  Gudbrand Engelien  Ali Isse Geele
Trevatn barnehage  Kenneth Skarås  Lisa Marie Grimsrud
Svingen barnehage  Lisa Marie Grimsrud  Anne Mia Bjerke Hansen
Odnes skole  Anna Øiom Hagenborg  Kenneth Skarås
Fryal skole  Anne Mia Bjerke Hansen  Anna Øiom Hagenborg
Søndre Land ungdomsskole  Ali Isse Geele  Gudbrand Engelien
Land Montessori  Erik Bjørnsveen  Therese Vangstad

Annen representasjon

Menighetsrådenes kirkelige fellesråd
Medlem: Anne Eli Olsby Hoff (AP)
Vara: Gro Helén Brustad Pettersen (FrP)

Horisont Miljøpark IKS
Medlemmer:
Ordfører Anne Hagenborg (AP) og Kenneth Skarås (H)

Varamedlemmer:
Varaordfører Erik Bjørnsveen (BL) og Mona Tønnesland Tholin (SP)

Randsfjordmuseet AS
Medlem: Ordfører Anne Hagenborg (AP)
Varamedlem: Varaordfører Erik Bjørnsveen (BL)

Randsfjordforbundet:
Representantskapet:
Medlem Anne Hagenborg (AP)
Varamedlem: Varaordfører Erik Bjørnsveen (BL)

Innlandet revisjon IKS
Medlem: Varaordfører Erik Bjørnsveen (BL)
Varamedlem: Inger Lise Sveum-Aasbekken (H)

Totenprodukter (TOPRO AS)
Medlem: Ordfører Anne Hagenborg (AP)
Varamedlem: Varaordfører Erik Bjørnsveen (BL)

Sølve AS
Formannskapet er generalforsamling

Representantskapet i NOK.Gjøvik:
Medlem: Ordfører Anne Hagenborg (AP)
Varamedlem: Mona Tønnesland Tholin (SP)

Representantskapet i Miljørettet helsevern IKS:
Medlem: Anne Eli Olsby Hoff (AP) 
Varamedlem: Mona Tønnesland Tholin (SP)

Gjøvik krisesenter IKS
Medlem: Ordfører Anne Hagenborg (AP)
Varamedlem: Varaordfører Erik Bjørnsveen (BL)

Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS
Medlem: Ordfører Anne Hagenborg (AP)
Varamedlem: Varaordfører Erik Bjørnsveen (BL)

Styret for Tronhus seter
Representanter: Ola Askvig (BL), Mona Tønnesland Tholin (SP)
Vararepresentanter: Inger Lise Sveum-Aasbekken (H), Per-Arne Perstuen (AP)

IKA Opplandene (fylkesarkivet)
Medlem: HR-sjef Åse Bjorbækmo
Varamedlem: Økonomisjef Terje Lindalen

Kommunes representant til fylkesmøte i KS Innlandet
Medlemmer: Ordfører Anne Hagenborg (AP) og Knut Fremstad (H)
Varamedlemmer: Varaordfører Erik Bjørnsveen (BL) og Gro Helén Brustad Pettersen (FrP)

Interkommunalt råd for Gjøvikregionen
Representantskapet:
Medlemmer: Ordfører Anne Hagenborg (AP), varaordfører Erik Bjørnsveen (BL), Lisa Marie Grimsrud (SV), Knut Fremstad (H).
Personlige varamedlemmer: Anne Eli Olsby Hoff (AP), Tom Sørhagen (BL), Gudbrand Engelien (SP), Inger Lise Sveum-Aasbekken (H).

Regionstyret:
Medlemmer: Ordfører Anne Hagenborg (AP), Knut Fremstad (H)
Varamedlemmer: Varaordfører Erik Bjørnsveen (BL), Lisa Marie Grimsrud (SV).


Publisert: 19.02.2018 10.17.31
Sist endret: 21.02.2024 15.12