Politisk organisering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Andre styrer, råd og utvalg og representasjoner

Valg av representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalgene i skoler og barnehager

Barnehage Medlem Varamedlem
Hov barnehage Erik Bjørnsveen (BL) Inger Lise Sveum-Aasbekken (H)
Grettegutua barnehage Knut Fremstad (H) Ida Flatlien (SP)
Trevatn barnehage Gudbrand Engelien (SP) Helge Røyne (SV)
Svingen barnehage Ida Flatlien (SP) Birgitte Rosenberg (AP)
Odnes skole Inger Lise Sveum-Aasbekken (H) Gudbrand Engelien (SP)
Fryal skole Helge Røyne (SV) Knut Fremstad (H)
Søndre Land ungdomsskole Birgitte Rosenberg (AP) Roger Fløttum (AP)
Land Montessori Erik Bjørnsveen (BL) Helge Røyne (SV)

Arbeidsmiljøutvalget
Medlem: Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP)
Vara: Inger Lise Sveum-Aasbekken (H)

Menighetsrådenes kirkelige fellesråd
Medlem: Erik Bjørnsveen (BL)
Vara: Jon Odden (AP)

Folkehelsekomiteen
Medlem: Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP)
Vara: Erik Hagaseth Haug (AP)

Trafikksikkerhetsutvalg
Medlem: Tom Sørhagen (BL)
Vara: Geir Martin Steinsli (SP)

Horisont Miljøpark IKS
Medlemmer:
Ordfører Anne Hagenborg (AP) og Tom Sørhagen (BL)
Varamedlemmer:
Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP) og Ann Kristin Dybhavn (H)

Randsfjordsmuseene AS
Medlem: Ordfører Anne Hagenborg (AP)
Varamedlem: Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP)

Innlandet revisjon IKS
Medlem: Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP)
Varamedlem: Rune Selj (H)

Totenprodukter (TOPRO AS)
Medlem: Ordfører Anne Hagenborg (AP)
Varamedlem: Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP)

Støttesenter mot INCEST IKS (SMISO)
Medlem: Ordfører Anne Hagenborg (AP)
Varamedlem: Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP)

Gjøvikregionens helse- og miljøtilsyn IKS
Medlem: Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP)
Va
ramedlem: Rune Selj (H)

Gjøvik krisesenter IKS
Medlem: Ordfører Anne Hagenborg (AP)
Varamedlem: Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP)

Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS
Medlem: Ordfører Anne Hagenborg (AP)
Varamedlem: Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP)

Styret for Tronhus seter
Medlemmer: Geir Martin Steinsli (SP) og Kari Engelien Bjørlien (H)
Varamedlemmer: Geir Lappen Haugerud (AP) og Elin Aarum (Rødt)

IKA Opplandene (fylkesarkivet)
Medlem: Kommunalsjef Pål Rønningen

Kommunes representant til fylkesmøte i KS Innlandet
Medlemmer: Ordfører Anne Hagenborg (AP) og Erik Bjørnsveen (BL)
Varamedlemmer: Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP) og Rune Selj (H)

Samarbeidsrådet for samarbeidsalliansen for Osloregionen
Medlem: Ordfører Anne Hagenborg (AP)
Varamedlem: Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP)

Interkommunalt råd for Gjøvikregionen
Representantskapet:
Medlemmer: Ordfører Anne Hagenborg (AP), varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP), Erik Bjørnsveen (BL), Rune Selj (H)
Varamedlemmer: Jon Odden (AP), Geir Martin Steinsli (SP), Kari Marie Hammerstad (BL), Ann Kristin Dybhavn (H)

Regionstyret:
Medlemmer: Ordfører Anne Hagenborg (AP), Erik Bjørnsveen (BL)
Varamedlemmer: Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP), Rune Selj (H)


Publisert: 19.02.2018 10.17.31
Sist endret: 14.11.2022 10.44