Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Personvernombud

Personvernombud

Personvernombudet er en ressurs og rådgiver for kommunen og et kontaktpunkt ved alle spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger.

Personvernombudets oppgaver er blant annet å:

  • Informere og gi råd om forpliktelsene kommunen har etter personvernlovgivningen, til rådmannen og eksterne databehandlere
  • informere og gi råd til ansatte og kommunens innbyggere
  • sikre at kommunen følger reglene om personvern
  • bistå kommunen med vurderinger og konsekvensanalyser
  • samarbeide med Datatilsynet.

Mer informasjon om ordningen med personvernombud og ombudets oppgaver finner du på Datatilsynets hjemmesider.

Kontaktinformasjon personvernombudet

Sandra Hannestad

+47 482 04 578

sandra.hannestad@gjovik.kommune.no

Personvernerklæring

Om personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvordan kommunen samler inn og behandler dine personopplysninger, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Behandlingsansvar

Søndre Land kommune v/kommunedirektøren er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene kommunen er ansvarlig for.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på epost@sondre-land.kommune.no

Kontakt vårt personvernombud

Kommunen har utnevnt et eget personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål til hvordan kommunen behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter overfor kommunen. Personvernombudet har taushetsplikt.

Informasjon om personvenombud finner ovenfor på denne siden.

Vi behandler dine personopplysninger

Hvilke opplysninger vi behandler om deg avhenger av hvilke tjenester du benytter deg av. Dette kan for eksempel være når du besøker våre websider, fyller ut et skjema eller sender oss en henvendelse eller klage. Noen opplysninger henter vi direkte fra deg, noen fra offentlige registre som Folkeregisteret, NAV eller Kontaktregisteret. Dersom vi henter opplysninger fra andre, gjøres dette med ditt samtykke eller med grunnlag i lov eller forskrift.

De fleste tjenester som kommunen leverer er lovpålagte oppgaver som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å utøve offentlig myndighet eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. I noen tilfeller inngår kommunen en avtale med deg som innbygger, og har vi behov for å behandle dine opplysninger for å kunne oppfylle avtalen. I tilfeller kommunen ønsker å behandle informasjon om deg uten at vi har hjemmel i lov, ber vi om ditt samtykke. Ditt samtykke er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake.

Vi sikrer dine personopplysninger

Kommunen har plikt til å behandle dine personopplysninger på en sikker måte. Dette gjør vi gjennom blant annet tilgangsstyring, kryptering og opplæring av ansatte. Når eksterne leverandører behandler dine opplysninger, inngår vi en databehandleravtale. Denne avtalen regulerer behandlingen av personopplysninger, samt krav til sikkerhet. Kommunen har som mål at personopplysninger kun behandles og lagres innenfor EU/EØS. Det skal foreligge et gyldig overføringsgrunnlag i tilfelle personopplysninger blir overført ut av EU/EØS.

Vi lagrer dine opplysninger så lenge det er nødvendig

Kommunen lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå det formålet personopplysningene ble samlet inn for. Vi lagrer også personopplysninger som er en lovpålagt plikt. Et eksempel på en lovpålagt plikt er arkivloven § 6, noe som betyr at saksdokumenter lagres i et arkiv på ubestemt tid. Behandler vi dine opplysninger med grunnlag i ditt samtykke, sletter vi dine opplysninger hvis du trekker tilbake samtykket ditt eller når formålet er oppnådd.

Dine rettigheter

Noen ganger er det lovpålagt å gi dine personopplysninger til kommunen, i andre tilfeller er det frivillig å gi kommunen personopplysninger.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Du kan protestere på at kommunen behandler opplysninger om deg. Retten din gjelder ikke i de tilfeller kommunen behandler personopplysninger om deg for å utføre en avtale du har med oss, eller dersom kommunen er pålagt gjennom lov å behandle opplysningene. 
Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper at du gir beskjed dersom vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Vårt personvernombud kan kontaktes for råd og veiledning.

Du kan klage til Datatilsynet. Informasjon om hvordan du går frem finner du på nettsidene til Datatilsynet.

Informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider

Om bruk av informasjonskapsler

Kommunen bruker informasjonskapsler for å bedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Som en viktig del av arbeidet med å lage brukervennlige nettsider, ser vi på brukermønsteret til de som besøker våre nettsider.

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Ingen personlig eller identifiserende informasjon blir lagret og vi kan ikke identifisere enkeltbrukere. Nedenfor finner du oversikt over hvilke informasjonskapsler som benyttes.

Lov om elektronisk kommunikasjon, § 2-7 b regulerer bruk av informasjonskapsler (cookies). Ved å gå inn på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – så lenge innstillinger i nettleseren er satt til å godta informasjonskapsler og det finnes informasjon om bruk av disse på nettsiden.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e. Behandlingen går ut på å utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt, jf. kommuneloven § 4-1.

Tilpass selv

De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Les mer om hvordan du gjør dette på nettleserens egne hjelpesider. Vi gjør oppmerksom på at endringer vil kunne føre til at kommunens nettjenester ikke vil fungere optimalt.

Kontakt

Har du spørsmål om vår bruk av informasjonskapsler, kan du kontakte vårt personvernombud Sandra Hannestad, telefon 482 04 578.

Oversikt over informasjonskapsler

ASP.NET_SessionId

Brukes for at nettstedet skal klare å skille brukere fra hverandre. Slettes automatisk når du lukker nettleseren din.

_ga

Benyttes til å skille mellom brukere ved å tildele et tilfeldig generert nummer som klientidentifikator (Google Analytics).

_ga_xxxxxxxxxx
Benyttes for å holde oversikt over bruken av nettstedet. Informasjon lagres anonymt (Google Analytics).

_gid

Benyttes til å skille mellom brukere (Google Analytics).

ssp_fantdu

Informasjonskapselen ssp_fantdu lagrer klikkmønster i tilfelle du vil sende inn en melding i «Fant du det du lette etter?»-skjemaet. Denne løsningen sender ikke data til oss hvis du ikke bruker skjemaet.

.Stackify.Rum

Denne informasjonskapselen brukes til å oppdage feil på nettstedet og sendes til nettstedets støttepersonell for å optimalisere nettstedet.

showCookieMessage

Viser cookie banner nederst på siden.


Publisert: 05.02.2018 14.25.02
Sist endret: 10.04.2024 10.37