Handlingsplan og budsjett

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Handlings- og økonomiplan

For å sikre god samordning av planarbeidet, har kommunen valgt å sammenstille kommuneplanens handlingsdel, årsbudsjett og økonomiplan i ett dokument.

Handlings- og økonomiplan med budsjett utarbeides årlig og omfatter siste årsregnskap, inneværende års budsjett og de fire neste budsjettår. Handlings- og økonomiplanen skal bygge på kommuneplanens langsiktige del og videreføre sentrale vedtak som er gjort.

Handlings- og økonomiplan med budsjett 2021-2024 - kommunestyrets vedtak

Handlings- og økonomiplan med budsjett 2020 - 2023 - kommunestyrets vedtak

Handlings- og økonomiplan med budsjett 2019 - 2022 - kommunestyrets vedtak

 

Årsregnskap og årsmelding

Rådmannen utarbeider årsregnskap for Søndre Land kommune innen 15. februar i etterfølgende år av regnskapsåret. 

Årsmelding for Søndre Land kommunes samlede forvaltning utarbeides innen 31. mars i etterfølgende år av regnskapsåret.  Årsmeldingen er en redegjørelse fra rådmannen som presenterer og analyserer kommunens utvikling og spesielt de faktorer som påvirker resultatet og den finansielle stillingen.  Årsmeldingen og årsregnskapet behandles samtidig og vedtas av kommunestyret.

Årsmelding 2020   |   Årsregnskapet 2020

Årsmelding 2019   |   Årsregnskap 2019

Årsmelding med årsregnskap 2018


Publisert: 05.02.2018 13.50.46
Sist endret: 01.07.2021 10.15