Handlingsplan og budsjett

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Handlings- og økonomiplan

For å sikre god samordning av planarbeidet, har kommunen valgt å sammenstille kommuneplanens handlingsdel, årsbudsjett og økonomiplan i ett dokument.

Handlings- og økonomiplan med budsjett utarbeides årlig og omfatter siste årsregnskap, inneværende års budsjett og de fire neste budsjettår. Handlings- og økonomiplanen skal bygge på kommuneplanens langsiktige del og videreføre sentrale vedtak som er gjort.

Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018 - 2021

Årsregnskap og årsmelding

Rådmannen utarbeider årsregnskap for Søndre Land kommune innen 15. februar i etterfølgende år av regnskapsåret. 

Årsmelding for Søndre Land kommunes samlede forvaltning utarbeides innen 31. mars i etterfølgende år av regnskapsåret.  Årsmeldingen er en redegjørelse fra rådmannen som presenterer og analyserer kommunens utvikling og spesielt de faktorer som påvirker resultatet og den finansielle stillingen.  Årsmeldingen og årsregnskapet behandles samtidig og vedtas av kommunestyret.

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2017


Publisert: 05.02.2018 13.50.46
Sist endret: 15.05.2018 09.49