Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skatteetaten tar over kommunens skatteoppkreveroppgaver

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Les mer om dette her

Innfordring

Fra 02.11.2020 har Gjøvik, Søndre Land, Østre Toten og Vestre Toten etablert et felles innfordringskontor med kontorsted på rådhuset på Raufoss. (Østre Toten ble med 01.06.22). Kontoret har ansvaret for innfordring av alle typer kommunale krav, slik som kommunale årsgebyr, SFO, barnehage, husleie, omsorgtjenester mm.

I tillegg har vi innfordring av NAV lån og startlån gitt av Vestre Toten og Søndre Land. For Gjøvik har vi også innfordring av parkeringsavgift. Per i dag har vi fem medarbeidere som arbeider med dette, og kontaktinformasjonen er som følger:

Kontoret har også en kontordag i uka på Hov (fortrinnsvis torsdager). Vi kan da nås ved henvendelse til sentralbordet i Søndre Land på telefon 61 12 64 00.


Publisert: 14.02.2018 10.43.41
Sist endret: 23.11.2023 10.34