Idrett og friluftsliv

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Idretts- og aktivitetsanlegg

Søndre Land kommune støtter lag og foreninger på en rekke områder. I form av tilskudd, utleie av anlegg, veiledning og rådgiving, spillemidler og for generell anleggsutvikling er kommunen en viktig bidragsyter.

I Søndre Land er det et rikt og variert aktivitetstilbud med et bredt spekter av små og store idretts- og aktivitetsanlegg rundt omkring i kommunen. Anleggene eies og drives hovedsakelig av private lag og foreninger eller av Søndre Land kommune.

Kommunale idrettsanlegg

Av større idrettsanlegg der kommunen er eier kan nevnes: Søndre Land idrettspark (kunstgressbane og delanlegg friidrett), Søndre Land-hallen (fleridrettshall), svømmebassenget ved Fryal skole og gymsalene ved de kommunale skolene.

Utleie

For leie av de enkelte anlegg henvises det til informasjon om utleie, klikk HER

Idrettsplasser

Nedenfor følger en oversikt over både kommunale og lagseide idrettsanlegg i kommunen. For en oversikt over det organiserte idrettstilbudet som finnes ved de ulike anleggene, klikk her

Søndre Land idrettspark

Søndre Land kommune etablerte Søndre Land idrettspark sommeren 2014 med kunstgressbane og delanlegg friidrett. I tillegg har Søndre Land idrettslag en stor bane med naturgress, ei balløkke og et klubbhus. I kjelleren på klubbhuset har Lausgarda salongskytterlag innendørs skytebane.

SLIL friidrett og SLIL fotball er bruker anlegget til ordinære treninger, kamper og stevner. Utenom dette er kunstgressbane og friidrettsanlegg åpent for allmennheten.

Søndre Land-hallen

Hallen ligger ved skoleområdet sør for Hov, og er en vanlig flerbrukshall med aktivitetsflate på ca 40x20 m. Skolen er brukere av hallen på dagtid, og idretten er brukere på kveldstid. Utleie koordineres av kulturkontoret med søknadsfrist hver høst.

Randsfjorden golfpark

Randsfjorden golfpark er en 12-hulls golfbane som drives av Land golfklubb. Den har fin beliggenhet langs riksveien 5-6 km sør for Hov.

Gymsaler

Det er gymsaler ved Odnes skole, Fryal skole og Vestsida oppvekstsenter. Skolene er brukere på dagtid, og skolene selv koordinerer utleie til lag og foreninger på kveldstid.

Fotballbaner
 • Nybakkringen fotballbane (naturgress) ligger i Odnes og eies og driftes av Fluberg fotballklubb.
 • Ringelia fotballbane (naturgress) ligger ved Vestsida oppvekstsenter i Ringelia og eies og driftes av Ringelia il.
 • Trevatn fotballbane (naturgress) ligger øst for Trevatn stasjon og eies og driftes av Trevann il.
Sandvolleyballbaner
 • Kråkvika sandvolleyballbane ligger idyllisk til i Kråkvika ved Randsfjorden nedenfor Hov sentrum. Den har nær tilknytning til badeplass, friluftsområde og båthavn. Søndre Land kommune er eiere og drivere av området.
 • Sagvika sandvolleyballbane ligger i Odnes, i tilknytning til Sagvika badeplass. Odnes vel er drivere av området.
 • Sandvolleyballbane ved Søndre Land ungdomsskole.
Skøytebaner/isløkker
 • Fluberg nærmiljøanlegg har en skøytebane med vante beliggende i Fluberg, nedenfor Fluberg forsamlingshus. Fluberg vel er drivere av anlegget.
 • Fryal skole har en skøytebane med vante nedenfor skoleområdet. Søndre Land kommune er eiere og drivere av anlegget.

I tillegg opparbeides det enkle isløkker ved skolene når det er forhold til det.

Ball-løkker og binger

Det er flere små balløkker rundt omkring i kommunen.

 • Ballbinge ved Odnes skole
 • Fluberg fotball-løkke ved Fluberg forsamlingshus
 • Liten kunstgressbane ved Søndre Land ungdomsskole
Skateanlegg

Det finnes noen små enkle skateanlegg rundt omkring, men flere er preget av forfall.

Orienteringskart

Rond o-lag har utarbeidet flere orienteringskart rundt omkring i kommunen. En oversikt over disse finnes på Rond o-lags nettsider.

Turstier

Det er et nettverk av stier i Søndre Lands utmark.  Rydding og merking av stier blir flere steder gjort av lag, foreninger og privatpersoner. I tillegg går det umerkede stier og gamle ferdselsveier i de fleste utmarksområder både nært og fjernt fra bebyggelse. 

Det er per i dag ingen samlet digital oversikt over de ulike turstiene. Det jobbes frem en enkel og oversiktlig løsning for dette. Under følger en oversikt over mange av de merkede turstiene:

Turkort - Aksjon turmål 2018

Aksjon turmål er en årlig turaksjon i hele Søndre Land kommune. 

I 2018 lanseres et nytt konsept med bruk av såkalte turkort. 

For 2018 er det laget 12 turkort for aksjon turmål, i tillegg til et eget startkort som man klipper de ulike turene. På startkortet står også dato for turer med kjentmann. 

Du kan hente deg ut turkortene i papirformat i servicetorget, Cirkle K Hov, Bjørnen Odnes, Joker Fall, Joker Vestsida, Nærbutikken i Landåsbygda og på frivilligsentralen. 

Turkortene i pdf'er laget i et fint format for mobilskjermer og lastes ned her: 

startkort.pdf

Turkort 1 Hornskleiva.pdf

Turkort 2 Hovsmarka.pdf

Turkort 3 Valdresvegen.pdf

Turkort 4 Lifossene.pdf

Turkort 5 Sæterhaugen.pdf

Turkort 6 Vammen.pdf

Turkort 7 Skrankehogda.pdf

Turkort 8 Orrfugltjern.pdf

Turkort 9 Sølvbruhaugen.pdf

Turkort 10 Varpet.pdf

Turkort 11 Øistadsætra.pdf

Turkort 12 Odnesberget.pdf

 

Digitale turkartløsninger

Ut.no

Outtt.no - Land

Scannede papirkart

Vardalsåsen-Øståsen sommerturkart

Sommerturkart Vardalsåsen.pdf 

Fluberg Helsetrim 2018

Beskrivelse Helsetrimmen 2018.pdf

Kart Helsetrimmen 2018.pdf

 Trevatn il's turposter

Sykkeltraseer

 

Sykkelruter i Søndre Land

Det finnes to merkede sykkelruter i Søndre Land:

Trevatn rundt på ca 20 km

Veståsen mellom Nordraakssetra og Lomsdalssæen, ca 20 km

Ut over disse er det et nettverk av skogsbilveier på åsene rundt Randsfjorden. For sykling på disse kan man bruke Google Maps eller andre generelle kartløsninger.

Du finner også noen sykkelruter i markadatabasen.

Skianlegg/lysløyper

Bergegarda skianlegg

Bergegarda skianlegg ligger tett inntil rv 33 i Bergegarda. Skianlegget har maskinkjørte løyper på 0,6 km, 2 km, 3 km og 5 km, i tillegg til en lang runde om Landåsbygda. 2 km-traseen er også lysløype. Skianlegget eies og driftes av Fluberg skiklubb.                       Løypestatus finnes på skisporet.no.

Scheeskroken skianlegg

Scheeskroken skianlegg ligger ved Skjølaasvegen, 3,5 km opp fra Hov sentrum. Anlegget består av ei 2 km lang lysløype og et skileikanlegg med grillbu. Lysløypa har også forbindelse til det øvrige løypenettet på Øståsen. Skianlegget eies og drives av Søndre Land idrettslag. Løypestatus finnes på markadatabasen.no

Trevatn lysløype

Trevatn lysløype går fra Trevatn velpark, østre enden av Trevatn, og til Solvoll idrettsplass, ca 5 km. Lysløypa er en del av resterende løypenett på Trevatn. Lysløypa eies og drives av Trevann il. Løypestatus finnes på markadatabasen.no

Landåsbygda lysløype

Fra lokalet Solgløtt , rett nord for Landåsen opptreningssenter, går det ei 2,5 km lang lysløype. Lysløypa er bryterstyrt fra veggen på Solgløtt. Lysløypa eies og drives av Landåsbygda velforening.

Skiløypenett

Øståsen og Trevatn skiløypenett

Løypenettet ligger på Øståsen og Trevatn og grenser til Vardalsåsens løypenett i Vestre Toten og Gjøvik kommuner. Løypene eies og driftes av Søndre Land il og Trevann il. Stamløypenettet kjøres med løypemaskin av Søndre Land kommune, øvrige løyper er scooter-kjørte. Løypestatus finnes på markadatabasen.no

Bergegarda skiløypenett

Løypenettet brer seg fra Bergegarda skistadion og oppover åsen til Vestrumsbygda og Landåsbygda. Løypene eies og driftes av Fluberg skiklubb. Løypestatus finnes på skisporet.no

Valdresbanen - "Gå ta banen"

De siste årene har det blitt gitt tillatelse til å kjøre opp skiløyper langs gamle Valdresbanen fra Dokka til Eina. En strekning på 46 km. Traseen har en snill løypeprofil med en slak stigning fra Dokka stasjon (150 moh) til Eina (400 moh). Strekningen blir kjørt av flere forskjellige lag og foreninger. Strekningen blir kjørt når det er forhold til det. Løypestatus finnes på skisporet.no og markadatabasen.no.

Skiløyper på Veståsen

Liåsløypa er en tur-retur-løype på 12 km (24 km t/r) fra Ringelia til Totjernet. Løypa kjøres av Ringelia il og Søndre Land kommune. Traseen finnes på markadatabasen.no

Øvrige mindre skiløyper

Det finnes noen mindre skiløyper som kjøres noe mer sporadisk og når det er forhold til det. Løypene er i all hovedsak scooter-kjørte.

 • Lausgarda skiløype fra Johs. Minde til Attjern. Kjøres av Lausgarda grendelag.
 • Landåsbygda skiløype fra Solgløtt i Landåsbygda. Ca 6 km. Kjøres av Landåsbygda velforening.
 • Enger skiløype fra Varpdalsveien til Bamsebo. Kjøres av Enger velforening.
 • Rostberget på Veståsen, kjøres av Rostberget Veidemark velforening. 

  

Skytebaner

Kongen Skyttersenter

Kongen skyttersenter er et komplett baneanlegg som eies og drives av Søndre Land skytterlag (DFS). Anlegget ligger ca 10 km sør for Hov, opp mot gamle Skrukli stasjon. Det er ni elektroniske skiver på 100 meter, 17 elektroniske skiver på 200 meter, felt- og jaktfeltløype, løpende elg og lerduebane.

Skude Skytebane

Skude skytebane er en skytebane på vestsida av Randsfjorden, nord for Ringelia. Den eies og drives av Skude skytterlag (DFS). Anlegget består av en 100 metersbane med elektroniske skiver, en 200 metersbane samt en innendørsbane med fire elektroniske skiver.

Saghølen skytebane

Saghølen skytebane ligger innover Øistadgutua nederst i Lausgarda, 6 km sørøst for Hov. Den eies og drive av Lausgarda salongskytterlag (NIF). Det er en utendørs 50 metersbane med inntil 20 elektroniske skiver.  

Sportshytta skytebane

Sportshytta skytebane er en innedørsbane i kjelleren på Sportshytta ved Søndre Land idrettspark. Den eies og drives av Lausgarda salongskytterlag (NIF) i samarbeid med Søndre Land skytterlag (DFS). Det er en 10/15 metersbane med 12 standplasser og elektroniske skiver.  

 

 


Publisert: 28.12.2016 12.05.39
Sist endret: 13.06.2018 09.45