Kunst, museum, kulturminner

Kunst og kulturlivet i Søndre Land har lange tradisjoner og aktiviteten er stor. Historiske skikkelser som Peder Aadnes, Rikard Nordraak og Bjørnstjerne Bjørnson har satt større og mindre spor i landskapet. I dag har både teater, musikk, litteratur og billedkunst en plass i bygdelivet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kunst

Land Kunstforening

Land kunstforening har galleridrift på Grette Gård i Hov sentrum: Galleri Grette og Fjøsgalleriet. Galleri Grette åpnet i 2002 med maleriutstilling av Per Blom. Fjøsgalleriet åpnet i 2008.

Gjennom året har foreningen i hovedsak tre utstillinger: Høstutstilling med inviterte utstillere, større salgsutstilling til jul og festivalutstilling i mai/juni, i tilknytning til bygdefestivalen Tid for Tømmer.

Kunstforeningen låner også ut bilder fra sin samling til bedrifter i begge Landkommunene.

Kunstforeningen er drevet på frivillig basis og har hatt kontinuerlig drift siden 1977. Vivi Lorentzen var foreningens første formann med opprettelsen av Nordre Land Kunstforening. Foreningen er nå hjemmehørende i begge landkommunene (Nordre og Søndre) og skiftet navn til Land Kunstforening.

www.land-kunstforening.org 

Museum

Randsfjordmuseet er et konsolidert museum bestående av fire museer i Oppland: Hadeland Bergverksmuseum, Hadeland Folkemuseum, Kittilbu Utmarksmuseum og Lands Museum. Selskapet ble stiftet i 2004.

Lands Museum er lokalmuseet for Søndre og Nordre Land kommuner og  ligger ovenfor sentrum i Landsbyen Dokka. Museet ble etablert i 1927 for å dokumentere og bevare historien i Land. I dag har museet både historiske samlinger, skiftende tematiske utstillinger, og et variert helårsprogram. Fra høsten 2018 er Oppistua i Hov lokalt formidlingssted for museet.

På det store friluftsområdet kan du spasere mellom historiske bygninger som gjenspeiler regionens byggeskikk fra middelalderen og frem til 1900-tallet. Flere av bygningene inneholder arbeider av Peder Aadnes (1739 – 1792), en av Norges fremste rokokkomalere.

www.randsfjordmuseet.no

Kunst for og med barn og unge

Ungdommens hus 'Skrifta på veggen'

'Skrifta på Veggen' - kunst i offentlig rom, Ungdommens Hus i Hov i 2016. Billedkunstner Tone Myskja står bak utsmykningen i samarbeid med 8 ungdommer fra klubben. Prosjektet ble støttet av Oppland fylke og KORO (Kunst i Offentlig Rom), etter initiativ og prosjektledelse av kultursjef Tone Gellein, og var ferdig til åpningen av nye Ungdommens Hus i Hov sentrum samme år.

Gjennom ordningen DKS - Den kulturelle skolesekken og kriblemidler har vi siden 2014 hatt prosjekter hvert år for hele 5. trinn i skolene. Med inviterte profesjonelle kunstnere fra regionen innen visuell kunst, lyd og musikk, dans og litteratur. Kriblemidler er en ordning i Oppland fylke hvor skole-elever møter kunstnere, gjerne gjennom flere hele skoledager, 1 uke o.l. i ett felles prosjekt.

Bilder fra venstre: Poesibilen 2017, Kunst i Landskap 2016, Mellom skogens trær 2015, Bokbretting 2014.

 Oppistua

Kulturminner

Kulturminneplanen skal vedtas i 2019. En bredt sammensatt arbeidsgruppe har jobbet med planen i flere år. Planen er et godt verktøy for areal og byggesaker, og for utvikling av friluftsliv og turistinformasjon. Planen og arbeidet videre vil bidra til å løfte fram kommunens historie gjennom de mange industriminnene langs vassdragene Fallselva og Lomsdalen. Dette var i stor grad grunnlaget for at samfunnet vokste fram på begge sider av Randsfjorden fra midten av 1800-tallet. Kulturhistorien er viktige for vår felles identitet og en videre synliggjøring av kulturminner i landskapet av bygninger, hus, tufter og stier er en viktig forvaltningsoppgave.

Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne.

Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Siden Kulturminnefondet ga sine første tilskudd i 2003, har nærmere 5000 prosjekter fått støtte på til sammen 780 millioner kroner. I 2019 deler vi ut over 100 millioner kroner til prosjekter over hele Norge.

Hva støttes?
Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som hus og bygninger, fartøy, hageanlegg og kulturlandskap. I våre prioriteringer legger vi vekt på kommunenes kulturminneplaner, med formålet om at et mangfold av landets kulturminner blir bevart og tatt i bruk i framtida for felles opplevelse, kunnskap og verdiskaping.

Her kan du lese mer om våre prioriteringer og spørsmål vi ofte får.

Løpende søknadsfrist
Tidligere har det vært én årlig søknadsfrist, men fra i år er denne løpende. Det betyr at private eiere når som helst kan sende Kulturminnefondet en søknad.

Her finner du Kulturminnefondets søknadsportal og veiledning til søknaden.


Publisert: 08.03.2018 11.54.28
Sist endret: 22.07.2021 08.40