Kunst, museum, kulturminner

Kunst og kulturlivet i Søndre Land har lange tradisjoner og aktiviteten er stor. Historiske skikkelser som Peder Aadnes, Rikard Nordraak og Bjørnstjerne Bjørnson har satt større og mindre spor i landskapet. I dag har både teater, musikk, litteratur og billedkunst en plass i bygdelivet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kunst

Land Kunstforening

Land kunstforening har galleridrift på Grette Gård i Hov sentrum: Galleri Grette og Fjøsgalleriet. Galleri Grette åpnet i 2002 med maleriutstilling av Per Blom. Fjøsgalleriet åpnet i 2008.

Gjennom året har foreningen i hovedsak tre utstillinger: Høstutstilling med inviterte utstillere, større salgsutstilling til jul og festivalutstilling i mai/juni, i tilknytning til bygdefestivalen Tid for Tømmer.

Kunstforeningen låner også ut bilder fra sin samling til bedrifter i begge Landkommunene.

Kunstforeningen er drevet på frivillig basis og har hatt kontinuerlig drift siden 1977. Vivi Lorentzen var foreningens første formann med opprettelsen av Nordre Land Kunstforening. Foreningen er nå hjemmehørende i begge landkommunene (Nordre og Søndre) og skiftet navn til Land Kunstforening.

Styret består av både av kunstinteresserte, profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere og fungerer som kunstnerisk råd. I 2018 sitter følgende: Else-Berit Røyne (leder), Nils Kristian Blom (kasserer), Anne Singstad , Guro Wattum, Jens Ladehaug, Elisabeth Rom Haugerud, Ole Sandem, Dag Magne Staurheim og Rita Lie. Assosiert medlem er Ingrunn Myrland.

www.land-kunstforening.org 

Museum

Randsfjordmuseet er et konsolidert museum bestående av fire museer i Oppland: Hadeland Bergverksmuseum, Hadeland Folkemuseum, Kittilbu Utmarksmuseum og Lands Museum. Selskapet ble stiftet i 2004.

Lands Museum er lokalmuseet for Søndre og Nordre Land kommuner og  ligger ovenfor sentrum i Landsbyen Dokka. Museet ble etablert i 1927 for å dokumentere og bevare historien i Land. I dag har museet både historiske samlinger, skiftende tematiske utstillinger, og et variert helårsprogram. Fra høsten 2018 er Oppistua i Hov lokalt formidlingssted for museet.

På det store friluftsområdet kan du spasere mellom historiske bygninger som gjenspeiler regionens byggeskikk fra middelalderen og frem til 1900-tallet. Flere av bygningene inneholder arbeider av Peder Aadnes (1739 – 1792), en av Norges fremste rokokkomalere.

www.randsfjordmuseet.no

Kunst for og med barn og unge

Ungdommens hus 'Skrifta på veggen'

'Skrifta på Veggen' - kunst i offentlig rom, Ungdommens Hus i Hov i 2016. Billedkunstner Tone Myskja står bak utsmykningen i samarbeid med 8 ungdommer fra klubben. Prosjektet ble støttet av Oppland fylke og KORO (Kunst i Offentlig Rom), etter initiativ og prosjektledelse av kultursjef Tone Gellein, og var ferdig til åpningen av nye Ungdommens Hus i Hov sentrum samme år.

Gjennom ordningen DKS - Den kulturelle skolesekken og kriblemidler har vi siden 2014 hatt prosjekter hvert år for hele 5. trinn i skolene. Med inviterte profesjonelle kunstnere fra regionen innen visuell kunst, lyd og musikk, dans og litteratur. Kriblemidler er en ordning i Oppland fylke hvor skole-elever møter kunstnere, gjerne gjennom flere hele skoledager, 1 uke o.l. i ett felles prosjekt.

Bilder fra venstre: Poesibilen 2017, Kunst i Landskap 2016, Mellom skogens trær 2015, Bokbretting 2014.

 Oppistua

Kulturminner

Kulturminneplanen skal vedtas i 2018. En bredt sammensatt arbeidsgruppe har jobbet med planen i flere år. Planen er et godt verktøy for areal og byggesaker, og for utvikling av friluftsliv og turistinformasjon. Planen og arbeidet videre vil bidra til å løfte fram kommunens historie gjennom de mange industriminnene langs vassdragene Fallselva og Lomsdalen. Dette var i stor grad grunnlaget for at samfunnet vokste fram på begge sider av Randsfjorden fra midten av 1800-tallet. 


Publisert: 08.03.2018 11.54.28
Sist endret: 05.07.2018 11.06