Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kulturpris

1. Søndre Land kommune kan hvert andre år dele ut Kulturprisen. Prisen gis til enkeltpersoner, foreninger, band, organisasjoner eller lignende som har utmerket seg ved fremragende innsats innen kultursektoren. Med kultursektoren menes det utvidede kulturbegrepet. Tilknytning til Søndre Land kommune er en forutsetning for å bli vurdert til prisen.

2. Det kan deles ut 2 kulturpriser under hver tildeling; en til det profesjonelle kunst- og kulturområdet og en til fritids-/amatørkulturlivet.

3. Prisen består av bordstatuetten «tømmerhuggern» eller annet kunstverk og diplom fra Søndre Land kommune

4. Frist for nominasjon av kandidater er 1.mars i partallsår. Forslag sendes til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov eller til epost@sondre-land.kommune.no, og merkes med «forslag på kandidat til kulturpris» Forslag på kandidater må være begrunnet.

5. En mottaker kan kun motta prisen én gang.

6. Avdeling for kultur, idrett og fritid vil etter nominasjonsfristen behandle alle innkomne nominasjoner og deretter legge frem søknadene for kommunestyret for tildeling.

7. Prisen skal deles ut på et arrangement samme år som tildeling, hvor alle de nominerte skal bli invitert til å delta. Prisvinners navn skal holdes unntatt offentligheten til selve prisutdelingen er gjennomført.

 

Frivilligpris/ildsjelpris

1. Søndre Land kommune kan hvert andre år dele ut en pris for frivillig arbeid til en person eller organisasjon som har gjort en innsats godt utover det normale til det beste for innbyggerne i Søndre Land kommune over en lang periode. Den nominertes innsats skal ikke være lønnet eller finansiert over offentlige budsjetter. Tilknytning til Søndre Land kommune er en forutsetning for å bli vurdert til prisen.

2. Formål: Frivilligprisen/ildsjelprisen skal påskjønne frivillig aktivitet utført over tid, inspirere kommunens innbyggere til økt frivillig innsats og sette fokus på frivillig aktivitet sin betydning for kommunens innbyggere.

3. Prisen består av bordstatuetten «tømmerhuggern» eller annet kunstverk og diplom fra Søndre Land kommune.

4. Frist for nominasjon av kandidater er 1.mars i partallsår. Forslag sendes til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov eller til epost@sondre-land.kommune.no, og merkes med «forslag på kandidat til frivilligpris» Forslag på kandidater må være godt begrunnet.

5. En person kan kun motta prisen en gang.

6. Avdeling for kultur, idrett og fritid vil etter nominasjonsfristen behandle alle innkomne nominasjoner og deretter legge frem søknadene for kommunestyret for tildeling.

7. Prisen skal deles ut på et arrangement samme år som tildeling, hvor alle de nominerte skal bli invitert til å delta. Prisvinners navn skal holdes unntatt offentligheten til selve prisutdelingen er gjennomført.

Tidligere vinnere: 

2022

Frivilligprisen: Bjørn Haugen Rønningen
Kulturprisen for amatører: Terje Nordraak 
Kultrprisen for profesjonelle: Linda Slåttum


Publisert: 22.07.2021 09.34.46
Sist endret: 02.04.2024 08.25