Innsyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innsyn

Formålet med Offentlighetsloven er å legge til rette for at offentlige virksomheter skal være åpne og gjennomsiktige, og på den måten styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettssikkerheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og allmenhetens kontroll av det offentlige. Loven skal også legge til rette for viderebruk av offentlig informasjon. Rettledning til loven.

Offentlig journal

Møteplan

Søk etter saker

Søk etter dokumenter

Søk etter vedtak

Politiske partier

Styrevervregisteret

Historisk innsyn

Møtedokumenter fra før 24.06.2021 publiseres ikke på nett.

Kontakt kommunens arkiv ved behov for innsyn.


Publisert: 24.06.2021 15.05.31
Sist endret: 03.01.2024 09.45