Vold i nære relasjoner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er et standardisert begrep hvor overgriper og offer er knyttet til hverandre ved familiebånd eller står hverandre nær i hverdagen gjennom følelsesmessige, forpliktende eller avhengighetsmessige bånd. Vold defineres som «enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil» (Isdal, 2000).

Aktuelle dokumenter

Definisjoner.pdf 

Kommunale aktører.pdf

Regionale og sentrale aktører 1.pdf

Strategi- og handlingsplan mot Vold i nære relasjoner

Lover, forskrifter og veiledere.pdf

Nyttige lenker

For mer informasjon om vold i nære relasjoner:

    • «Et liv uten vold». Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013)
    • "Barndommen kommer ikke i reprise" . Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom 2014-2017 (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2013)
    • Dinutvei.no – Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Aktuelle lover og regelverk

 


Publisert: 23.05.2017 10.53.33
Sist endret: 17.07.2018 13.35