Transportordning for forflytningshemmede (TT-ordning)

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


TT-ordningen

TT-ordningen er et tilbud til deg som har behov for spesielt tilrettelagt transport, og som på grunn av forflytningshemning har store vansker med å benytte det kollektive rutetilbudet på ditt hjemsted.

Omfanget av TT-ordningen fastsettes i Oppland fylkeskommunes årlige budsjetter. I tillegg vedtar fylkeskommunen antall TT-hjemler (kvote) til den enkelte kommune. I Søndre Land kommune administreres tildelingen av Tildelings- og koordinerende enhet.

Mer informasjon om ordningen finner du hos Oppland fylkeskommune

Hvordan søke

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader. For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. 

Kontaktinformasjon

Søknadskjemaer

Aktuelle lover og regelverk

Reglement for Transportordning for forflytningshemmede i Oppland, godkjent av fylkestingen13.06.17


Publisert: 21.09.2016 12.02.13
Sist endret: 26.06.2018 10.25