Transportordning for forflytningshemmede (TT-ordning)

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fylkeskommunen overtar 01.01.2020

Med virkning fra 01.01.2020 administreres ordningen av Innlandet fylkeskommune v/seksjon for Trafikk og miljø ved Samferdselsavdelingen. Søknader skal sendes til Innlandet fylkeskommune.

Fra samme dato har kommunen ikke lenger ansvar for å følge opp brukere.

Ny adresse og informasjon til brukere skal være sendt ut av fylkeskommunen.  .

Søndre Land kommune har, etter anbefaling fra Innlandet fykeskommune, besluttet å ikke behandle søknader innkommet etter 01.10.19. Nytt søknadsskjema skal være gjort tilgengelig på fylkeskommunens nettsider. 

Overgangsordning

Alle som er godkjente TT-brukere på det tidspunktet ny ordning trer i kraft, vil være godkjente i en overgangsperiode etter oppstarten av ny ordning.

Brukerne vil bli kontaktet av fylkeskommunen i god tid før godkjennelsesperioden utløper, med informasjon om hvordan de skal gå fram med en eventuell ny søknad. Det er også mulig at noen av eksisterende brukere blir bedt om å gi opplysninger før oppstart av ny ordning, dersom TT-nemnda har behov for flere opplysninger for å beregne rett TT-beløp.

Mer informasjon finner du på fylkeskommunens nettsider.

Publisert: 21.09.2016 12.02.13
Sist endret: 02.01.2020 08.58