Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tolketjenesten

Ansatte i offentlig sektor har ansvaret for at minoritetsspråklige forstår og blir forstått.

Tolk - nødvendig når det er språkbarrierer

I saker hvor det er en språkbarriere er tolking et nødvendig virkemiddel for at offentlige tjenestemenn og fagpersoner skal kunne informere, veilede og høre partene i saken.

  • Tjenestemenns plikt til å kommunisere med partene i saken er nedfelt i forvaltningsloven.
  • Særlover regulerer denne plikten for fagpersoner innen helse- og rettsvesen.
  • Internasjonale konvensjoner Norge har sluttet seg til, fastslår også personers grunnleggende rett til å bli hørt,  til å motta informasjon og veiledning, for eksempel Den europeiske menneskerettskonvensjonen og Nordisk språkkonvensjon.

Søndre Land kommune har ikke egne tolker. Kommunen bestille tolk av ekstern leverandør ved behov.

Tolker har taushetsplikt.

Aktuelle nettsteder

Rett til tolk (Helsenorge)

Helsepersonells ansvar for god kommunikasjon via tolk (Helsedirektoratet)

Tolkeportalen (IMDI)

Publisert: 07.02.2017 20.38.51
Sist endret: 25.05.2018 14.21