Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

NAV-kontoret i Søndre Land tilbyr økonomisk rådgivning til innbyggere med betalings- og/eller gjeldsproblemer. Rådgivningen omfatter ulike tiltak alt etter problemets omfang.

Les mer om gjeldsrådgivning/økonomisk rådgivning på NAV sine nettsider Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Opplysning, råd og veiledning

NAV-kontoret i Søndre Land kan tilby tjenesten opplysning, råd og veiledning til alle som oppholder seg i kommunen.

NAV-kontorets plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hvis NAV-kontoret ikke kan gi deg råd og veiledning, skal det så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det.


Aktuelle temaer for tjenesten kan være utfordringer på ulike livsområder som arbeid og aktivitet, helse, fritid, hjemmesituasjon, omsorgsoppgaver, boligforhold, nettverk og økonomi osv. 
NAV-kontoret kan bistå deg i å søke om tjenesten. Du kan også søke muntlig ved henvendelse til kontoret. 

Les mer om opplysning, råd og veilening på NAV sine nettsider for Opplysning, råd og veiledning i NAV-kontoret.

Kvalifiseringsprogrammet

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid, eller står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.

Les mer om Kvalifiseringsprogrammet på NAV sine sider om kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Økonomisk stønad

Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold.

Les mer om økonomisk sosialhjelp på NAV sine sider og om økonomisk sosialhjelp

Individuell plan

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har du rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med deg.

Les mer om Individuell plan på NAV sine sider om Individuell plan.

Midlertidig botilbud (Nødssituasjon)

Dersom du står uten bolig i en nødssituasjon, er kommunen forpliktet til å finne midlertidig botilbud for deg, dersom du ikke klarer det selv.

Les mer om Midlertidig bolig på NAV sine sider om Midleritdig bolig i en nødssituasjon.

Aktuelle lover og regelverk

Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen


Publisert: 14.09.2016 10.47.35
Sist endret: 29.05.2018 15.01