Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvem kan få tjenesten?

  • Du må ha store forflytningsvansker, som må dokumenteres av lege.
  • Du må i tillegg ha et særlig behov for parkeringslettelse på konkrete steder, for eksempel ved bosted, arbeidssted eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet.
  • Du må være bosatt i Søndre Land kommune kommune.

Hvordan søke

Det er nemd for søknader om parkeringsbevis som behandler søknadene.  Nemda har møter 4 ganger i året.

Søknadsskjema

Du skal ikke sende bilde med søknaden.

Hvor kan du parkere?

Du kan benytte parkeringstillatelsen

  • på offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede
  • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og ut over fastsatt lengste parkeringstid.
  • ut over fastsatt lengste parkeringstid på steder som er regulert med tidsbegrenset parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede
  • på steder hvor det er innført boligsoneparkering.

Du kan ikke parkere

  • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
  • på parkering reservert for andre brukergrupper
  • på private parkeringsplasser og i private parkeringshus. Se etter spesielle regler på slike steder.

Parkeringstillatelsen følger innehaveren, ikke kjøretøyet.  Misbruk vil medføre inndraging av kortet og eventuelt anmeldelse.

Lover og regelverk

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede


Publisert: 10.04.2018 09.13.51
Sist endret: 20.08.2019 07.34